Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!
10 HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT CỦA CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM NĂM 2019
09:45 - 22/01/2020

.

1. Tập trung triển khai quyết liệt, đưa Nghị quyết Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ V và Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII vào cuộc sống

Các cấp công đoàn sớm ban hành chương trình, kế hoạch hành động, cập nhật, bổ sung và cụ thể hóa nội dung nghị quyết đại hội công đoàn các cấp để triển khai ở cấp mình. Việc học tập, thông tin, quán triệt nghị quyết được nhiều đơn vị thực hiện nghiêm túc. Với tinh thần chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo các cấp công đoàn, sự vào cuộc tích cực của toàn hệ thống, Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam và nghị quyết đại hội công đoàn các cấp đã nhanh chóng đi vào cuộc sống, tạo nên những chuyển biến quan trọng, khẳng định quyết tâm và hành động đổi mới mạnh mẽ của Công đoàn Viên chức Việt Nam để thích ứng với yêu cầu của tình hình mới.

2. Tổ chức Lễ tuyên dương cán bộ công đoàn tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập Công đoàn Viên chức Việt Nam và các hoạt động kỷ niệm 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam

Công đoàn Viên chức Việt Nam tổ chức trang trọng Lễ tuyên dương 90 cán bộ công đoàn tiêu biểu năm 2019 và Kỷ niệm 25 năm ngày thành lập (02/7/1994 - 02/7/2019) tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. 90 cán bộ công đoàn được biểu dương là những cán bộ tâm huyết, trách nhiệm, có nhiều trăn trở, tìm tòi, đổi mới, sáng tạo, luôn gần gũi, quan tâm đến đoàn viên, người lao động, đạt thành tích xuất sắc trong công tác công đoàn, được đồng chí, đồng nghiệp và đoàn viên, người lao động yêu quý, trân trọng.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ đã đánh giá cao và ghi nhận những đóng góp to lớn của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong công tác tham mưu, nghiên cứu, hoạch định các chủ trương, chính sách của Đảng,  pháp luật của Nhà nước và hướng dẫn thực thi chính sách, pháp luật. Đồng thời đề nghị Công đoàn Viên chức Việt Nam phải tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

3. Tổ chức Hội thảo"Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức công đoàn ở các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập"

Hội thảo thu hút gần 100 đại biểu tham dự với hơn 20 ý kiến tham luận được chuẩn bị công phu, sâu sắc. Các đại biểu đã dành tâm huyết, trí tuệ, thẳng thắn đóng góp nhiều ý kiến vào các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công đoàn trong các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập. Đặc biệt tập trung đề xuất các giải pháp về công tác tổ chức - cán bộ, tập huấn - bồi dưỡng, tham mưu - phối hợp, phương thức thu hút, tập hợp, cách thức tổ chức hoạt động, việc phát động các phong trào thi đua, nhất là thi đua thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, các hoạt động tuyên truyền, xây dựng cơ quan văn hóa, công tác đại diện, bảo vệ, chăm lo cho cán bộ công chức, viên chức, lao động…Sau Hội thảo, nhiều đơn vị đã nghiên cứu vận dụng các giải pháp được đưa ra tại Hội thảo, từ đó chất lượng và hiệu quả hoạt động công đoàn được nâng lên.

4. Triển khai Cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực” và phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”

Cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực” do Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động và phong trào thi đua“ Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” do Thủ tướng Chính phủ phát động. Đây là Cuộc vận động và Phong trào có ý nghĩa thiết thực, gắn bó mật thiết với hoạt động công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong toàn Khối. Các cấp công đoàn đã tích cực triển khai, hưởng ứng, bước đầu tạo chuyển biến rõ nét trong hoạt động công vụ và xây dựng cơ quan văn hóa ở từng cơ quan, đơn vị.

5. Ban hành Giải thưởng “Gương mặt của năm” và Nghị quyết về nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động

Nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước và khích lệ tinh thần đổi mới, sáng tạo trong đội ngũ công chức, viên chức, người lao động thuộc Công đoàn Viên chức Việt Nam, Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức    Việt Nam đã ban hành Giải thưởng “Gương mặt của năm”. Giải thưởng là phần thưởng cao quý dành tặng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động là cán bộ, đoàn viên hàng năm, có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong công tác, lao động, sáng tạo, tham gia tích cực cải cách hành chính, hoạt động công đoàn và các hoạt động xã hội. Giải thưởng được phối hợp với thủ trưởng với các cơ quan, đơn vị để trao tại Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hoặc Hội nghị tổng kết năm của cơ quan, đơn vị.

Để tiếp tục đổi mới, nâng cao toàn diện chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; hướng các phong trào thi đua, các cuộc vận động phát triển sâu rộng ở cơ sở, trở thành động lực thúc đẩy sự năng động, sáng tạo, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở từng cơ quan, đơn vị, đóng góp chung vào sự nghiệp phát triển của đất nước, Công đoàn Viên chức Việt Nam ban hành Nghị quyết số 04/NQ-CĐVC ngày 26 tháng 8 năm 2019 về nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.  

6. Ký kết chương trình phối hợp với Bộ Nội vụ và Tổng cục Thể dục Thể thao nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động

Tiếp nối thành công chương trình phối hợp trong các giai đoạn trước, năm 2019, Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam đã ký kết chương trình phối hợp với Bộ Nội vụ và Tổng cục Thể dục Thể thao nhằm nâng cao chất lượng hoạt động. Chương trình phối hợp với Bộ Nội vụ tập trung vào công tác phối hợp truyên truyền về cải cách hành chính, tập huấn, tổ chức các hội thi, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, tích cực tham gia tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế. Chương trình phối hợp với Tổng cục Thể dục Thể thao tập trung vào việc đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao trong cán bộ, công chức, viên chức, lao động với một số nội dung trọng tâm: Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về vai trò, lợi ích và tác dụng của việc tập luyện thể dục, thể thao. Khuyến khích mỗi cán bộ, công chức, viên chức, lao động chọn cho mình môn thể dục, thể thao thích hợp để luyện tập hàng ngày. Vận động đoàn viên, CBCCVCLĐ tập thể dục giữa giờ làm việc; Phối hợp tổ chức “Giải thể thao Công đoàn Viên chức Việt Nam” theo định kỳ hàng năm.

7. Tổ chức Chung khảo Hội thi"Giới thiệu mô hình và thuyết trình ý tưởng cải cách hành chính"

Sau vòng Sơ khảo, Công đoàn Viên chức Việt Nam phối hợp với Bộ Nội vụ tổ chức Chung khảo Hội thi "Giới thiệu mô hình và thuyết trình ý tưởng cải cách hành chính" với gần một trăm thí sinh và diễn viên phụ họa đến từ 18 đội (8 đội đến từ công đoàn viên chức tỉnh, thành phố, 10 đội đến từ các công đoàn trực thuộc) đã mang đến Hội thi không khí sôi nổi, đầy trí tuệ. Từ thực tiễn công tác, với phần trình diễn đầu tư công phu, có chiều sâu hấp dẫn, các đội đã đưa ra nhiều mô hình, ý tưởng sáng tạo về cải cách hành chính hiệu quả. Những ý tưởng mà các đội thi đưa ra tập trung vào phương thức quản lý, lề lối làm việc, thái độ với nhân dân, nâng cao chất lượng các cuộc họp, hội nghị; đơn giản hóa những thủ tục hành chính, tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế…. Hội thi nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ công chức, viên chức trong khối Công đoàn Viên chức, đồng thời lan tỏa đến công chức cả nước về trách nhiệm tham gia cải cách hành chính, tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động. Qua cuộc thi này, các đội thi được giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, những "cái mới" trong thực hiện cải cách hành chính từ các đơn vị khác để hỗ trợ tốt hơn cho công việc tại cơ quan đơn vị.

8. Tổ chức Lễ biểu dương các cháu học sinh con CBCCVCLĐ đạt giải cao trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế

Công đoàn Viên chức Việt Nam tuyên dương 186 cháu học sinh giỏi đạt giải quốc gia, quốc tế năm học 2018 - 2019 là con cán bộ, công chức, viên chức, lao động đang công tác tại các cơ quan, đơn vị có công đoàn thuộc Công đoàn Viên chức Việt Nam, trong đó, giải quốc tế có: 41 cháu đạt huy chương vàng; 25 cháu đạt huy chương bạc; 37 cháu đạt huy chương đồng và 3 cháu đạt giải khuyến khích; giải quốc gia: giải nhất có 24 cháu; giải nhì 13 cháu, giải ba 24 cháu, giải khuyến khích 19 cháu.

Đây là kết quả của sự cố gắng, chăm chỉ, rèn luyện của các cháu cùng sự dạy dỗ của các thầy cô giáo, mà đặc biệt là sự chăm lo, quan tâm của các vị phụ huynh, những đoàn viên Công đoàn Viên chức Việt Nam không những làm tốt chuyên môn nghiệp vụ ở cơ quan, mà còn là tấm gương sáng trong việc chăm lo các con học tập để đạt được thành tích tốt.

9. Tổ chức Giải Quần vợt trong CBCCVCLĐ năm 2019

Thiết thực thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 65 năm Giải phóng Thủ đô, Công đoàn Viên chức Việt Nam phối hợp với Tổng cục Thể dục Thể thao tổ chức Giải Quần vợt năm 2019. Giải đã thu hút hơn 200 vận động viên đến từ 37 công đoàn ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương trực thuộc Công đoàn Viên chức Việt Nam thi đấu trên 02 nhóm với 06 nội dung. Kết quả có 06 giải nhất, 06 giải nhì, 12 giải ba và các giải phụ cho các đội có thành tích xuất sắc.

Đây là dịp để các cán bộ, công chức, viên chức, lao động và đoàn viên công đoàn hưởng ứng các phong trào thể dục thể thao, rèn luyện nâng cao sức khỏe, đồng thời tăng cường mối đoàn kết, giao lưu hiểu biết lẫn nhau giữa các đơn vị Trung ương thuộc Công đoàn Viên chức Việt Nam, góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị.

10. Ký chương trình phúc lợi cho đoàn viên

Tiếp tục triển khai 06 chương trình phúc lợi cho đoàn viên do Công đoàn Viên chức Việt Nam trực tiếp ký và 18 chương trình do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ký, năm 2019,  Công đoàn Viên chức Việt Nam đã tổ chức Hội nghị ký kết thỏa thuận hợp tác “Chương trình phúc lợi cho đoàn viên” với 04 đối tác. Theo đó, các đối tác cam kết cung cấp các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ chất lượng, đồng thời ưu đãi từ 5% đến 20%, tùy từng dịch vụ và sản phẩm khác nhau cho đoàn viên công đoàn thuộc Công đoàn Viên chức Việt Nam.

BBT


(GMT+7)
RSS

Thông báo