Nhiệt liệt chào mừng 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890 - 19/5/2022)!
Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN (khóa XII) tổ chức Hội nghị lần thứ mười- nhiều nội dung được sửa đổi, kiện toàn bổ sung cán bộ
21:30 - 13/01/2022

           Ngày 11-12 tháng 1 năm 2022, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (khóa XII) tổ chức Hội nghị lần thứ mười. Dự và chỉ đạo Hội nghị, có đồng chí Bùi Thị Minh Hoài - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân Vận Trung ương; đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam và đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Trung ương, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

           Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Đình Khang - Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cho biết: Năm 2021 là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, của dân tộc, cả nước bắt tay vào triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với kỳ vọng và khí thế mới. 2021 cũng là năm diễn ra nhiều hoạt động, sự kiện có ý nghĩa, quyết định đến sự phát triển của tổ chức Công đoàn. Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” được ban hành, thể hiện sự quan tâm, kỳ vọng của Đảng đối với tổ chức Công đoàn Việt Nam. Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn tiến hành sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, xác định những nhiệm vụ, mục tiêu cần tập trung thực hiện của tổ chức Công đoàn trong nửa nhiệm kỳ còn lại; tổ chức kỷ niệm 135 năm Ngày Quốc tế Lao động 1/5 - ngày hội thể hiện tinh thần đoàn kết của giai cấp công nhân và người lao động trên toàn thế giới.

           Đồng chí Nguyễn Đình Khang biểu dương “tinh thần chủ động, sáng tạo của các cấp công đoàn trong chỉ đạo, linh hoạt trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, vừa duy trì các mặt hoạt động thường xuyên định kỳ, đồng thời chăm lo, hỗ trợ tốt cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh”. Trong khó khăn, tinh thần đoàn kết, sức sáng tạo của cán bộ công đoàn và đoàn viên công đoàn càng được thể hiện mạnh mẽ với nhiều phong trào, chương trình, mô hình được nhân rộng, lan tỏa, hưởng ứng tích cực, đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình là cán bộ công đoàn, đoàn viên, người lao động tận tụy, cống hiến trong công tác phòng chống dịch cũng như lao động, sản xuất, đóng góp tích cực vào kết quả chung trong thực hiện mục tiêu kép của đất nước. Qua đó, khẳng định được vai trò, thể hiện trách nhiệm của tổ chức Công đoàn đối với hệ thống chính trị và đoàn viên, người lao động.

       

          Sau khi nghe trình bày các báo cáo, Hội nghị chia tổ, tập trung đánh giá công tác hoạt động công đoàn năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022; thảo luận, góp ý kiến và thông các nội dung:

           1. Báo cáo kết quả hoạt động công đoàn năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

           2. Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của công đoàn các cấp năm 2021 và chương trình công tác năm 2022.

           3. Báo cáo kết quả 02 năm triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID - 19 của các cấp công đoàn.

           4. Nghị quyết của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XII về đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, phục vụ nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.

           5. Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 7b/NQ-TLĐ ngày 21/01/2016 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn về “Công tác tài chính trong tình hình mới”.

           6. Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 7c/NQ-BCH ngày 25/2/2016 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn về “Chất lượng bữa ăn ca của người lao động”.

           7. Báo cáo 5 năm thực hiện Nghị quyết số 9b/NQ-BCH  ngày 23/8/2016 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn về “Công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong tình hình mới”; 

           Hội nghị Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN thống nhất ban hành Nghị quyết của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XII về công tác Đối ngoại của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới và 03 kết luận: Kết luận của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XII về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 7b/NQ-TLĐ ngày 21/01/2016 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn về “Công tác tài chính trong tình hình mới”. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 7c/NQ-BCH ngày 25/2/2016 của Ban Chấp hành TLĐ về “Chất lượng bữa ăn ca của người lao động”; Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 9b/NQ-BCH ngày 23/8/2016 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn về “Công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong tình hình mới”. Đồng thời, thống nhất về sự cần thiết phải ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 1908/QĐ-TLĐ ngày 19/12/2016 về việc ban hành quy định về quản lý tài chính, tài sản công đoàn, thu, phân phối nguồn thu và thưởng, phạt thu, nộp tài chính công đoàn; quyết định số 1764/QĐ-TLĐ ngày 28/12/2020 về việc sửa đổi bổ sung một số quy định về tài chính công đoàn. Trong đó thống nhất phân chia ngay số dư tài chính tích lũy công đoàn đến ngày 31/12/2021 để đảm bảo thực hiện chuyển sổ kế toán và hạch toán kế toán ngay từ đầu năm 2022. Tỉ lệ phân chia như dự thảo: Quỹ đầu tư cơ sở vật chất 20%, Quỹ hoạt động thường xuyên 50%, Quỹ bảo vệ người lao động 30% để đảm bảo nguồn lực cho hoạt động bảo vệ người lao động. 

           Tại Hội nghị lần này, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn đồng ý về việc thôi tham gia Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023 đối với 13 đồng chí và thôi tham gia Ủy ban kiểm tra đối với 4 đồng chí do chuyển công tác khác không là cán bộ công đoàn chuyên trách và nghỉ hưu, thôi công tác quản lý theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

           Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN đã bầu bổ sung 18 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành; 3 đồng chí Ủy viên Đoàn Chủ tịch; 2 đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn khóa XII, nhiệm kỳ 2018 – 2023; Bầu đồng chí Thái Thu Xương, Ủy viên Đảng đoàn, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN giữ chức Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN khóa XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

           Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn LĐVN kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động cả nước phát huy kết quả đã đạt được, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, nhất là những khó khăn do tác động của đại dịch COVID-19, ra sức thi đua lao động sản xuất góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác công đoàn năm 2022, Nghị quyết Đại hội đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam. 

Thái Hòa


(GMT+7)
RSS

Thông báo