Tích cực hưởng ứng Cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức "Trung thành - Trách nhiệm - Liêm chính - Sáng tạo"
Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2022
2022-10-31 15:29:23

Ký hiệu

 422/UBKT

Ngày ban hành

 31/10/2022

Loại văn bản

 Công văn

Cơ quan ban hành

 Uỷ ban kiểm tra

Người ký

 Hoàng Bảo Trung

Trích yếu

  Báo cáo kết quả công tác  kiểm tra, giám sát  năm 2022

Tệp đính kèm

 Công văn 422

 Phụ lục báo cao

.


Thông báo