trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo!
CĐVC tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn
15:57 - 20/10/2020

Ngày 15, 16/10/2020, Công đoàn Viên chức (CĐVC) tỉnh đã tổ chức Lớp tập huấn nghiệp vụ Ban Thanh tra Nhân dân (TTND), công tác giám sát của tổ chức năm 2020. Về tham dự tập huấn có hơn 200 cán bộ CĐCS của 62 Công đoàn cơ sở trực thuộc.

Qua đợt tập huấn đã giúp cho cán bộ CĐCS nâng cao năng lực và những kiến thức cơ bản về phương pháp hoạt động công đoàn, trọng tâm  nâng cao chất lượng giám sát của Ban TTND, góp phần cùng Ban chấp hành Công đoàn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phát huy vai trò công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cở sở; góp phần phát huy dân chủ, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Mặt khác đối với chuyên đề giám sát của tổ chức công đoàn đã giúp cho Ban Chấp hành, UBKT CĐ nắm được quy trình giám sát nhằm nắm tình hình và đánh giá đúng hoạt động của tổ chức và cán bộ công đoàn thuộc phạm vi lãnh đạo, quản lý; đề ra các chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao; góp phần bổ sung, sửa đổi các quy định của công đoàn phù hợp với thực tiễn; phát huy ưu điểm; phát hiện hạn chế, thiếu sót, khuyết điểm và nguyên nhân để kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh, khắc phục; cảnh báo, phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm của tổ chức công đoàn, cán bộ công đoàn.

Thông qua lớp tập huấn, cán bộ công đoàn cơ sở đã có điều kiện thảo luận, trao đổi những kinh nghiệm, phương pháp mô hình tổ chức hoạt động hiệu quả, thiết thực của các công đoàn cơ sở với nhau, từ đó áp dụng vào điều kiện, đặc thù của đơn vị để xây dựng CĐCS vững mạnh, thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn.

Việt Dũng


Thông báo