Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo - Chống dịch như chống giặc! Tiếp tục rà soát, hỗ trợ đoàn viên và người lao động theo quyết định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam!
CĐVC tỉnh Quảng Ngãi: Công bố Quyết định thành lập CĐCS Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi
12:56 - 31/08/2021

Ngày 01/6, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức Lễ công bố Nghị quyết thành lập Văn phòng Đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh.Theo đó, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi được thành lập trên cơ sở hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/6/2021.

Nhằm góp phần nâng cao vai trò của tổ chức Công Đoàn trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Sáng ngày 26/8/2021, Công đoàn viên chức tỉnh tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập CĐCS Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãitrên cơ sở sáp nhập 02 công đoàn cơ sở trực thuộc là CĐCS Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và CĐCS Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, với tổng số 39 đoàn viên; chỉ định ban chấp hành lâm thời 6 đồng chí, uỷ ban kiểm tra 3 đồng chí; chỉ định Chủ tịch CĐCS là đồng chí Lê Hoàng Quân, Trưởng phòng Hành chính, Tổ chức, Quản trị;Phó Chủ tịch CĐCS là đồng chí Lê Hoàng Tân, Trưởng phòng công tác Quốc hội.

Đ/c Võ Hùng Cường, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh trao hoa chúc mừng các đ/c trong Ban Chấp hành

Tại Lễ công bố, đồng chí Võ Hùng Cường, Uỷ viên Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnhnhấn mạnh sau khi hợp nhất, Ban chấp hành CĐCS cần xây dựng quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cho từng đồng chí trong ban chấp hành; xây dựng quy chế phối hợp hoạt động giữa Ban Chấp hành và lãnh đạo cơ quan; kế thừa những kết quả đã đạt được, các đồng chí trong ban chấp hànhtiếp tục phát huy năng lực, sở trường, gương mẫu, đoàn kết thống nhất để đưa hoạt động công đoàn của cơ quan ngày càng vững mạnh, tạo động lực trong toàn thể đoàn viên công đoàn thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị cơ quan.

CĐVC tỉnh


(GMT+7)
RSS

Thông báo