xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức "trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo"!
CĐVC tỉnh Quảng Trị: Tập huấn phần mềm quản lý và đổi thẻ đoàn viên công đoàn năm 2019
08:04 - 27/09/2019

Ngày 26/9/2019, CĐVC tỉnh Quảng Trị tổ chức tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý và đổi thẻ đoàn viên công đoàn năm 2019 cho hơn 60 cán bộ công đoàn cơ sở tham gia.

Tại buổi tập huấn, các học viên đã được hướng dẫn các thao tác đăng nhập hệ thống phần mềm; thao tác tạo mới đoàn viên; thêm mới đoàn viên từ 01 danh sách; tham tác chuyển sinh hoạt đoàn viên; sử dụng công cụ quản lý đoàn phí, báo cáo và thống kê…

Đây là chương trình tập huấn thực hiện theo sự chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhằm từng bước ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại 4.0 tích hợp vào thẻ quản lý đoàn viên công đoàn tiện lợi, nhanh chóng, chính xác, dễ thực hiện.

CĐVC tỉnh


Thông báo