nhiệt liệt chào mừng đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ xiii đảng cộng sản việt nam!
CĐVC tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ và tổng kết công tác hoạt động công đoàn năm 2020
13:43 - 30/12/2020

Sáng ngày 29/12/2020, Công đoàn Viên chức tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ và tổng kết công tác hoạt động công đoàn năm 2020. Đến dự có đồng chí Phan Thị Hồng Đào – Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh; đồng chí Võ Văn Tân – Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh cùng các công đoàn cơ sở trực thuộc.

Đ/c Phan Thị Hồng Đào – Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh trao tặng Bằng khen LĐLĐ tỉnh cho các cá nhân

Tính đến giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội III Công đoàn Viên chức tỉnh, các Công đoàn cơ sở đã tích cực tham gia với chính quyền trong xây dựng nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Công tác chăm lo lợi ích cho đoàn viên công đoàn được xác định là nhiệm vụ quan trọng xuyên suốt của các cấp Công đoàn, nhất là ở cấp cơ sở như: thăm hỏi ốm đau, hiếu hỷ; tặng quà cho đoàn viên, người lao động nhân dịp lễ, tết...với tổng số tiền hơn 5,3 tỷ đồng với 6.881 lượt người, một số Công đoàn cơ sở đã duy trì góp vốn xoay vòng không tính lãi, số tiền 263 triệu đồng. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay có 07 đoàn viên được hỗ trợ kinh phí xây nhà Mái ấm Công đoàn số tiền 290.000.000 đồng. Công đoàn các cấp đã tuyên truyền vận động CBCCVCLĐ tham gia đóng góp cực các hoạt động xã hội với số tiền trên 3,3 tỷ; vận động hiến máu nhân đạo được 887 lượt người.

Công tác phát triển đoàn viên được quan tâm đẩy mạnh và tăng cường trong nhiệm kỳ Công đoàn cơ sở kết nạp 364 đoàn viên Công đoàn, chuyển đến 698 người, chuyển đi 182 người và giảm khác 784 người. So đầu nhiệm kỳ tăng 96 đoàn viên Công đoàn. Số đoàn viên phát triển mới đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra 100%. Các công đoàn cơ sở đã giới thiệu 315 đoàn viên Công đoàn ưu tú và có 216 đoàn viên Công đoàn ưu tú được kết nạp Đảng, vượt 8% so với Nghị quyết Đại hội III Công đoàn Viên chức tỉnh đề ra. Đến nay tổng số đoàn viên do Công đoàn Viên chức tỉnh trực tiếp quản lý là 3.777/3.812 CBCCVCLĐ, với 50 Công đoàn cơ sở. Hàng năm, có 100% Công đoàn cơ sở được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, vượt 5% so với Nghị quyết Đại hội đề ra (95%).

Về hoạt động phong trào CBCCVCLĐ và hoạt động công đoàn năm 2020, Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh thường xuyên theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở các Công đoàn cơ sở bám sát chương trình hoạt động của Công đoàn Viên chức tỉnh và Công đoàn cơ sở để phấn đấu đạt các chỉ tiêu được giao. Kết quả trong năm 2020, các chỉ tiêu đạt được cụ thể như sau: Có 50/50 Công đoàn cơ sở tổ chức Hội nghị CBCC năm 2020, đạt tỷ lệ 100%; Có 50/50 Công đoàn cơ sở được tạo nhóm cấp, đạt tỷ lệ 100% và có 50/50 Công đoàn cơ sở cập nhật 3.773/3.111 đoàn viên, đạt tỷ lệ 121,28%; Tổ chức thực hiện 01 cuộc giám sát và phản biện xã hội đối với 02 Công đoàn cơ sở theo Quyết định số 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị trong tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện dân chủ trong nội bộ cơ quan, đơn vị theo Nghị định số 04/NĐ-CP và công tác phối hợp thực hiện một số chính sách có liên quan công chức, viên chức, người lao động, đạt tỷ lệ 100%; Có 1/1 Công đoàn cấp trên cơ sở kiểm tra tài chính Công đoàn đồng cấp, đạt tỷ lệ 100%; Giới thiệu được 110/100 đoàn viên ưu tú cho Đảng, đạt tỷ lệ 110%... Cuối năm, Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức phúc tra chấm điểm công tác kiểm tra Công đoàn năm 2020. Kết quả có 49/50 đơn vị đạt loại xuất sắc và 1/50 đơn vị đạt loại tốt.

Đ/c Võ Văn Tân – Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh trao tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân

Dịp này, Công đoàn Viên chức tỉnh tặng Giấy khen cho 14 tập thể, 41 cá nhân và   LĐLĐ tỉnh tặng Bằng khen cho 02 tập thể, 18 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua và hoạt động công đoàn năm 2020.

Quốc Tiến


Thông báo