chúc mừng năm mới 2022!
CĐVC tỉnh Thái Nguyên kiểm tra phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa
08:33 - 18/11/2021

Từ ngày 08 đến ngày 17/11/2021 Ban thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh thành lập đoàn kiểm tra, phúc tra kết quả thực hiện phong trào “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” tại 32  cơ quan, đơn vị. 

Đoàn kiểm tra làm việc tại cơ quan Báo Thái nguyên

Kết quả cho thấy, trong thời gian qua phong trào xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” đã thực sự làm chuyển biến nhận thức, vai trò, trách nhiệm của mỗi CBCC,VC LĐ trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, của Ban chỉ đạo phong trào và sự vào cuộc tích cực của các tổ chức đoàn thể đã góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị. Hằng năm 100% CBCC,VCLĐ đều xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ và đạt danh hiệu lao động tiên tiến trở lên, nhiều cơ quan đơn vị được tặng cờ thi đua xuất sắc và bằng khen của cấp trên, xây dựng cơ quan xanh sạch đẹp, môi trường văn hóa công sở lành mạnh, tác phong làm việc khoa học văn minh, không có đơn thư khiếu kiện vượt cấp, thực hiện tốt CCHC và 8 giờ làm việc chất lượng hiệu quả, tham gia đầy đủ các phong trào thi đua và phong trào văn hóa văn nghệ TDTT, thực hiện nghiêm về các quy định về đạo đức, văn hóa giao tiếp. Gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. tích cực tham gia các hoạt động xã hội, nhân đạo từ thiện…Tuy nhiên đoàn kiểm tra cũng chỉ ra một số tồn tại hạn chế tại 1 vài cơ quan đơn vị như: vẫn còn CBCC,VCLĐ hút thốc lá, vệ sinh cơ quan chưa được sạch đẹp. Với những kết quả trong việc thực hiện 3 tiêu chí tại thông tư số 08 của Bộ VHTH&DL Ban thường vụ công đoàn Viên chức tỉnh làm căn cứ trình ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa của tỉnh cấp bằng công nhận 5 năm giai đoạn (2017 -2021) cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đủ tiêu chuẩn./.

                                                                                                Tuấn Bách


Thông báo