chúc mừng năm mới 2022!
CĐVC tỉnh Thái Nguyên tổ chức giao ban, tổng kết các Khối thi đua công đoàn năm 2021
15:26 - 25/11/2021

Từ ngày 23/11 đến ngày 25/11/2021. Công đoàn Viên chức tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị giao ban 5 Khối thi đua công đoàn để đánh giá kết quả hoạt động và suy tôn các đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021.

Trong năm 2021 đại dịch covd -19 ảnh hưởng rất lớn đến đời sông, việc làm của một bộ phận đoàn viên công đoàn trong khối. Tuy nhiên CBCC.VCLĐ đoàn viên công đoàn trong các Khối thi đua trực thuộc công đoàn Viên chức tỉnh đã khắc phục khó khăn tận dụng thời cơ để hoàn thành tôt nhiệm vụ được giao. Các khối thi đua đã có nhiều phong trào thi đua sôi nổi chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, chào mừng Đại hội XIII của Đảng; cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026 đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.

Các công đoàn cơ sở trực thuộc thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với CBCC,VC người lao động; chăm lo, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động. Phối hợp cùng chuyên môn đồng cấp tổ chức Hội nghị cán bộ công chức,viên chức theo đúng quy định, góp phần thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình CB,CCVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách. 100% các công đoàn cơ sở đã tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng tháng công nhân.

Hoạt động tuyên truyền, giáo dục cũng được các cấp công đoàn quan tâm và đạt hiệu quả tốt. tích cực tham gia các cuộc thi trực tuyến do Công đoàn và Đảng ủy Khối CCQ phát động, Tuyên truyền vận động đoàn viên công đoàn thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID -19. Phát động các Phong trào thi đua yêu nước luôn gắn liền với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Các phong trào thi đua của tổ chức công đoàn được các công đoàn triển khai thực hiện tốt: tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, Trách nhiệm, Liêm chính, Sáng tạo”; phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, các phong trào thi đua với các nội dung thiết thực phù hợp với tình hình thực tiễn của từng khối thi đua.

Hội nghị thi đua các khối đã chấm điểm bình xét đánh giá xếp loại CĐCS năm 2021 và bỏ phiếu suy tôn 05 đơn vị dẫn đầu 05 khối thi đua để đề nghị LĐLĐ tỉnh khen thưởng

                                                                                            Tuấn Bách

 


Thông báo