thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!
CĐVC tỉnh Vĩnh Phúc tiếp nhận, chuyển giao đoàn viên Công đoàn cơ sở Chi cục thuế các huyện, thành phố
15:45 - 01/09/2020

Thực hiện chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc về việc sắp xếp Công đoàn cơ sở Cục Thuế tỉnh nhằm đảm bảo sự lãnh đạo kịp thời của Đảng đối với các đoàn thể chính trị - xã hội trong tình hình mới. Ngày 31/8/2020 tại Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc, Ban thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh phối hợp với Liên đoàn Lao động các huyện, thành phố, tổ chức bàn giao tiếp nhận và chuyển giao 332 đoàn viên Công đoàn cơ sở Chi cục thuế khu vực về Công đoàn cơ sở Cục Thuế tỉnh.

Dự hội nghị có các đồng chí Trần Quang Minh - Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh; đ/c Nguyễn Tiến Dũng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục Trưởng Cục Thuế tỉnh; đ/c Nguyễn Hồng Thái - Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; các đồng chí lãnh đạo LĐLĐ các huyện, thành phố, Công đoàn Viên chức; các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành CĐCS Cục thuế tỉnh, CĐCS Chi cục thuế các huyện, thành phố.

Công đoàn Viên chức tỉnh đã chỉ đạo CĐCS Cục thuế tỉnh tiếp nhận, quản lý 332 đoàn viên và xây dựng phương án cơ cấu tổ chức, kiện toàn Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thành lập các công đoàn bộ phận trên cơ sở các Chi cục Thuế khu vực, huyện, thành phố và tổ chức các hoạt động công đoàn cho phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị, đúng Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

VPCĐ


(GMT+7)
RSS

Thông báo