Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo - Chống dịch như chống giặc! Tiếp tục rà soát, hỗ trợ đoàn viên và người lao động theo quyết định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam!
Chỉ thị thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố Hà Nội để phòng, chống dịch Covid-19
09:07 - 26/07/2021

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, ngày 23/7/2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội đã ra Chỉ thị số 17/CT-UBND về "Thực hiện giãn cách trên địa bàn Thành phố để phòng, chống dịch COVID-19". Để góp phần vào việc thực hiện nghiêm Chỉ thị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố, Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử Công đoàn Viên chức Việt Nam xin đăng toàn văn Chỉ thị.


(GMT+7)
RSS

Thông báo