Nhiệt liệt chào mừng 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890 - 19/5/2022)!
Cơ quan Công đoàn Viên chức Việt Nam - Nỗ lực, vượt khó hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2021
14:51 - 31/12/2021

          Đó là đánh giá của đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam (CĐVCVN) tại Hội nghị cán bộ, công chức Cơ quan Công đoàn Viên chức Việt Nam năm 2021, tổ chức vào chiều 30/12/2021. Dự Hội nghị có các đồng chí trong Thường trược Ban Thường vụ CĐVCVN Nguyễn Văn Đông, Phan Phương Hạnh, Trần Thị Kim Anh cùng toàn thể cán bộ, công chức, người lao động của Cơ quan CĐVCVN.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe, thảo luận và thông qua báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2022; báo cáo tổng kết thi đua năm 2021; báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân Cơ quan nhiệm kỳ 2020 - 2021;  báo cáo công tác cán bộ và thực hiện  chế độ, chính sách tại Cơ quan; báo cáo kết quả hoạt động tài chính Cơ quan; báo cáo thực hiện Quy chế quản lý hành chính cơ quan; báo cáo tổng hợp ý kiến của các Ban và đề xuất kiến nghị những nội dung còn tồn tại, hạn chế để Thủ trưởng Cơ quan, Ban Chấp hành Công đoàn giải trình và có giải pháp thực hiện hiệu quả.

Thay mặt lãnh đạo Cơ quan, đồng chí Nguyễn Văn Đông, Phó Chủ tịch Thường trực, Thủ trưởng Cơ quan CĐVCVN đã tiếp thu, giải trình giải đáp những kiến nghị, đề xuất của cán bộ, công chức và người lao động liên quan đến hoạt động chung của Cơ quan.

Đ/c Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch CĐVCVN phát biểu chi đạo

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch CĐVCVN đánh giá cao những thành tích mà cán bộ, công chức và người lao động Cơ quan CĐVCVN đạt được trong năm qua, Đồng chí nhấn mạnh, năm 2021, trước những khó khăn, thách thức do dịch Covid-19 gây ra, Cơ quan Công đoàn Viên chức Việt Nam đã có nhiều nỗ lực, vượt khó hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, Thủ trưởng và Công đoàn Cơ quan đã quan tâm xây dựng tập thể đoàn kết, nỗ lực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong Cơ quan. Đồng chí Ngọ Duy Hiểu cũng chỉ rõ một số hạn chế mà Cơ quan cần tập trung khắc phục trong thời gian tới. 

Đ/c Nguyễn Văn Đông, Phó Chủ tịch Thường trực, Thủ trưởng Cơ quan CĐVCVN báo cáo giải trình các kiến nghị

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022, đồng chí Ngọ Duy Hiểu đề nghị cán bộ, công chức và người lao động Cơ quan tiếp tục nhận thức sâu sắc về đặc thù, đặc điểm đối tượng đoàn viên người lao động mà CĐVCVN đang quản lý, đồng thời nêu lên một số khó khăn, thách thức đặt ra cho tổ chức công đoàn trong tình hình mới, đồng chí Ngọ Duy Hiểu chỉ rõ, trong năm 2022, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Cơ quan cần tiếp tục đổi mới tư duy hoạt động công đoàn trong bối cảnh mới; cần tiếp tục tăng cường công tác tự học tập, nghiên cứu, bồi dưỡng năng lực chuyên môn, kiến thức nghiệp vụ, bên cạnh đó cần tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong Cơ quan; tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức và người lao động, tạo điều kiện tốt để Cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị năm 2022…

Bầu Ban Thanh tra nhân dân

Hội nghị cán bộ, công chức Cơ quan Công đoàn Viên chức Việt Nam năm 2021 đã thành công tốt đẹp. Hội nghị đã biểu quyết thông qua các dự thảo báo cáo; tổ chức trao danh hiệu thi đua cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2021 và phát động thi đua năm 2022; Hội nghị tín nhiệm bầu 03 đồng chí vào Ban Thanh tra nhân dân Cơ quan nhiệm kỳ 2021 - 2022.

Hoài Nam


(GMT+7)
RSS

Thông báo