Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Tân Sửu 2021!
Cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2016
21/07/2016

         Ngày 20/7/2016, cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016. Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối, Thủ trưởng cơ quan Đảng ủy Khối; đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối, Bí thư Đảng ủy cơ quan Đảng ủy Khối và đồng chí Nguyễn Thành Nam, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Đảng ủy Khối đồng chủ trì Hội nghị.

          Hội nghị được tổ chức với 3 nội dung: sơ kết công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ cơ quan; đánh giá công tác chuyên môn của cơ quan; hoạt động của Công đoàn cơ quan Đảng ủy Khối 6 tháng đầu năm, triển khai một số nội dung trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016.

          Tham gia ý kiến vào các báo cáo, đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối và nhiều cán bộ, đảng viên phát biểu tại Hội nghị đã bày tỏ sự đồng tình, nhất trí cao về những đánh giá của Đảng ủy, Thủ trưởng cơ quan và Công đoàn cơ quan cũng như nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016 được ghi trong báo cáo, đồng thời đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn về công tác xây dựng Đảng; xây dựng khối đoàn kết, đồng thuận trong toàn cơ quan; thực hiện tốt công tác tham mưu, phục vụ hoạt động của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối và Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.

ồng chí Nguyễn Quang Dương, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu chỉ đạo)

          Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Dương, Bí thư Đảng ủy Khối, Thủ trưởng cơ quan nhấn mạnh để hoàn thành được tất cả các mục tiêu, chương trình, kế hoạch đề ra trong 6 tháng cuối năm 2016, góp phần xứng đáng vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng Đảng, đòi hỏi tinh thần trách nhiệm rất cao của toàn Đảng bộ Khối, của cơ quan Đảng ủy Khối và của mỗi cán bộ, đảng viên trong cơ quan Đảng ủy Khối. Do vậy, đồng chí đề nghị, các ban, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên cần nâng cao hơn nữa nhận thức về vai trò, vị trí của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương; về chức năng, nhiệm vụ của cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương – cơ quan tham mưu giúp việc cho Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng và Nhà nước.

          Tại Hội nghị, Đảng bộ cơ quan Đảng ủy Khối đã tổ chức Lễ trao Huy hiệu 30 năm Đảng cho 01 đồng chí đảng viên đang sinh hoạt tại Đảng bộ cơ quan Đảng ủy Khối./.


Thông báo