xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức "trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo"!
Công đoàn Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Đại hội Khóa II
09:41 - 02/10/2019

Chiều ngày 30/9/2019, tại Hà Nội, Công đoàn Ban Kinh tế Trung ương tổ chức thành công  Đại hội lần thứ Hai, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Dự Đại hội có: Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; đồng chí Cao Đức Phát, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương và các đồng chí Phó Trưởng Ban: Nguyễn Hồng Sơn, Nguyễn Hữu Nghĩa; đồng chí Nguyễn Giang Tuệ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam cùng toàn thể cán bộ,  đoàn viên Công đoàn Ban Kinh tế Trung ương.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu chỉ đạo

Báo cáo chính trị tại Đại hội chỉ rõ, nhiệm kỳ qua, đội ngũ cán bộ, đoàn viên và hoạt động của Công đoàn Ban Kinh tế Trung ương có bước phát triển về nhiều mặt, kiến thức thực tiễn được nâng lên, bản lĩnh chính trị kiên định, lập trường vững vàng, quyết tâm thực hiện công cuộc đổi mới theo đường lối, chủ trương của Đảng….Trong nhiệm kỳ, công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên được tích cực thực hiện, với nhiều phong trào và hoạt động cụ thể, thiết thực, hiệu quả; hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích của đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, lao động luôn được quan tâm thực hiện tốt; Công đoàn Ban luôn quan tâm đến công tác kiện toàn, xây dựng tổ chức vững mạnh; tổ chức nhiều hoạt động có chất lượng, hoạt động của Công đoàn Ban đã góp phần quan trọng trong việc vận động cán bộ, đoàn viên tích cực thi đua hoàn thành tốt nhiệm vu được giao.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Công đoàn Ban đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng chí Nguyễn Văn Bình đánh giá cao sự phối hợp giữa chính quyền và Công đoàn Ban trong thực hiện nhiệm vụ, hoạt động của Công đoàn Ban đóng vai trò tích cực, góp phần vận động cán bộ, công chức, viên chức, lao động thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị mà  Đảng và Nhà nước giao cho Ban; Lãnh đạo Ban luôn quan tâm, thấy rõ vị trí, vai trò quan trọng của Công đoàn Ban trong việc tổ chức nhiều phong trào quan trọng, đóng góp vào thành công của Ban…

Đồng chí nhấn mạnh, lãnh đạo Ban luôn tạo mọi điều kiện cho hoạt động của Công đoàn, từ nay đến cuối năm Ban còn nhiều nhiệm vụ quan trọng như xây dựng các đề án, tham gia vào xây dựng Văn kiện Đại hội Đảng, đề nghị công đoàn phối hợp với các vụ, đơn vị chuyên môn để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Đặc biệt, năm tới là năm kỷ niệm 70 năm thành lập Ban, đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn Ban  nhiệm kỳ mới phối hợp chặt chẽ với chính quyền và Đảng ủy tổ chức sự kiện này thật sự có ý nghĩa. Đồng chí mong muốn, Ban Chấp hành công đoàn nhiệm kỳ mới tổ chức thêm nhiều phong trào văn hóa, thể thao hơn nữa để tăng cường đoàn kết trong cơ quan và nâng cao công tác bảo vệ thực chất quyền lợi đoàn viên, tham gia tích cực hoàn thành nhiệm vụ chung của Ban.

Đồng chí Nguyễn Giang Tuệ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam phát biểu chúc mừng Đại hội

Phát biểu tại Đại hội đồng chí Nguyễn Giang Tuệ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam đã chúc mừng những thành tích mà Công đoàn Ban Kinh tế Trung ương đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí cho rằng, qua theo dõi và chỉ đạo trực tiếp, Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam đánh giá cao các hoạt động của Công đoàn Ban Kinh tế Trung ương sau khi tái lập. Đồng chí đánh giá cao các ý kiến phát biểu thảo luận tại Đại hội đã nói lên tình cảm, tâm tư, tấm lòng và hoạt động của các đoàn viên công đoàn, cũng như sự quan tâm của các đồng chí Lãnh đạo Ban tới hoạt động của công đoàn. Đồng chí đánh giá cao các sự kiện do Ban Kinh tế Trung ương tổ chức, cho rằng các hoạt động đó đã thu hút được sự quan tâm của dư luận, để lại những dấu ấn của Ban trên con đường hội nhập và phát triển của nước ta…..

Đồng chí Nguyễn Giang Tuệ Minh trao Bằng khen CĐVCVN cho tập thể và cá nhân

Sau một buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra. Đại hội đã bầu13 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn Ban Kinh tế Trung ương khóa II, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Ban Chấp hành Công đoàn Ban Kinh tế Trung ương khóa II ra mắt

 

T. Nghĩa


Thông báo