Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Tân Sửu 2021!
Công đoàn Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác và phát động phong trào thi đua năm 2021
14:50 - 28/01/2021

Chiều ngày 27/01, tại trụ sở Bộ, Công đoàn Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác và phát động phong trào thi đua năm 2021. Đồng chí Vũ Đăng Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, Chánh Văn phòng Bộ, Chủ tịch Công đoàn Bộ chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị

Dự Hội nghị có các đồng chí: Vũ Chiến Thắng, Bí thư Đảng ủy Bộ Nội vụ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ;  Phan Phương Hạnh, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam; Bùi Xuân Ngọc, Phó Trưởng khối thi đua I Công đoàn Viên chức Việt Nam, các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Bộ Nội vụ và các công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Bộ Nội vụ; đại diện Đoàn Thanh niên Bộvà các tập thể, cá nhân được khen thưởng năm 2020.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Vũ Đăng Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, Chánh Văn phòng Bộ, Chủ tịch Công đoàn Bộ cho biết, năm 2020 là năm cuối cùng thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2015 – 2020 và tổ chức đại hội đảng các cấp để tiến tới đại hội lần thứ VIII của Đảng, năm có nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, cũng là năm mà sự bùng phát của đại dịch Covid-19 đã tác động trực tiếp đến các mặt công tác của Bộ nói chung và Công đoàn Bộ nói riêng, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, quyết liệt và cụ thể của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và được sự quan tâm của Bộ trưởng, của Đảng ủy Bộ Nội vụ và các cấp công đoàn thuộc Công đoàn Bộ đã đoàn kết vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành xuất sắc chương trình công tác đề ra.

Đ/c Vũ Đăng Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, Chánh Văn phòng Bộ, Chủ tịch Công đoàn Bộ phát biểu khai mạc Hội nghị

Đồng chí Vũ Đăng Minh đề nghị, các đại biểu tập trung nghiên cứu, tham gia đóng góp ý kiến một cách thẳng thắn, trung thực để đánh giá những kết quả nổi bật đã làm được, đồng thời chỉ ra những mặt hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể Ban thường vụ, BCH và của các cơ sở đối với công tác công đoàn năm 2020. Trên cơ sở đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, hiệu quả để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2021.

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Bộ cho biết, trong năm 2020, các cấp Công đoàn Bộ đã đạt được các kết quả tích cực trong các mặt công tác như: Tham gia quản lý, chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và hoạt động xã hội từ thiện; tuyên truyền, giáo dục và hoạt động văn thể; xây dựng tổ chức, phát triển đoàn viên, tham gia xây dựng Đảng; nữ công; kiểm tra; tài chính và thi đua, khen thưởng.

Đ/c Nguyễn Thị Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Bộ trình bày báo cáo tại Hội nghị

Để phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, Công đoàn Bộ đề ra phương hướng năm 2021, đó là tạo bước chuyển mạnh về chất lượng và hiệu quả hoạt động Công đoàn; đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp; tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; các ngày lễ lớn của đất nước, của Bộ và tổ chức Công đoàn Việt Nam nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, động viên cán bộ, công chức, viên chức và đoàn viên tích cực công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2021.

Công đoàn Bộ Nội vụ cũng đề ra 09 nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong năm 2020, như: Tăng cường tuyên truyền đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết của Ban Cán sự đảng Bộ, của Đảng ủy Bộ, đặc biệt là tuyên truyền vận động đoàn viên thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, văn hóa công vụ, cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tập trung tuyên truyền tổ chức tốt các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước; đẩy mạnh các phong trào thi đua trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; tiếp tục thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, nhất là lợi ích về chính trị, tinh thần, các chế độ chính sách cho người lao động; tiếp tục làm tốt công tác xây dựng tổ chức công đoàn; tham gia xây dựng Đảng, cơ quan, đơn vị vững mạnh; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý kỷ luật trong các cấp công đoàn; thực hiện có hiệu quả công tác tài chính công đoàn theo đúng quy định đổi mới công tác nữ công theo hướng tổ chức các phong trào phù hợp với đối tượng nữ của từng cơ quan, đơn vị cũng như yêu cầu của việc thực hiện bình đẳng giới; phối hợp với Phó Trưởng Khối thi đua I Công đoàn Viên chức Việt Nam để hoàn thành tốt Kế hoạch hoạt động của Khối thi đua I Công đoàn Viên chức Việt Nam năm 2021.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung trao đổi, đóng góp ý kiến nhằm hoàn thiện báo cáo; đồng thời, cũng thẳng thắn nêu những điểm còn hạn chế, khó khăn trong triển khai hoạt động Công đoàn của các đơn vị và đề xuất, kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Công đoàn Bộ Nội vụ trong năm 2021.

Đ/c Vũ Chiến Thắng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Vũ Chiến Thắng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ đánh giá cao kết quả hoạt động của Công đoàn Bộ Nội vụ năm 2021. Đồng chí Vũ Chiến Thắng đề nghị, năm 2021 Công đoàn Bộ Nội vụ cần tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, thiết thực chào mừng những ngày lễ lớn của đất nước; động viên đoàn viên công đoàn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, nâng cao chất lượng tham mưu; phát động các phong trào thi đua và tuyên truyền nêu gương các điển hình tiên tiến tiêu biểu, mô hình mới, cách làm hay nhằm nhân rộng, tạo sự lan toản trong các cơ quan, đơn vị.

Thay mặt Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam, đồng chí Phan Phương Hạnh, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao kết quả toàn diện của Công đoàn Bộ trong năm 2020. Đặc biệt, trong các hoạt động: Thực hiện tốt các quy chế, quy định; lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của công đoàn viên; hoạt động xã hội tình nghĩa; đổi mới các phong trào thi đua; hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân, nữ công, thanh tra, kiểm tra; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công đoàn viên; hoạt động văn hóa, thể dục thể thao…

Đ/c Phan Phương Hạnh, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2021, đồng chí Phan Phương Hạnh đề nghị, ngoài các nhiệm vụ đã được đề ra trong Báo cáo, các cấp Công đoàn Bộ cần: tích cực tuyên truyền, vận động tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; tiếp tục quan tâm đến vai trò của cán bộ làm công tác công đoàn trong các Bộ, ngành và trong Bộ Nội vụ; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho công đoàn viên, chế độ của công đoàn viên làm chuyên trách công đoàn;…

Kết luận Hội nghị, Chủ tịch Công đoàn Bộ Vũ Đăng Minh trân trọng cảm ơn các ý kiến phát biểu của đồng chí Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, đồng chí Phan Phương Hạnh, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam và ghi nhận các ý kiến phát biểu của các đại biểu. Chủ tịch Công đoàn Bộ đề nghị Văn phòng Công đoàn Bộ tổng hợp, tiếp thu, hoàn thiện báo cáo gửi có thẩm quyền theo đúng quy định.

Đồng chí Vũ Đăng Minh mong muốn trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Công đoàn cấp trên, Ban Cán sự đảng Bộ, Đảng ủy Bộ, lãnh đạo Bộ để công tác công đoàn đạt được kết quả cao trong năm 2021.
Cũng tại Hội nghị, đồng chí Vũ Đăng Minh đã thông qua Kế hoạch phát động thi đua năm 2021, trong đó yêu cầu các tổ chức Công đoàn và đoàn viên bám sát nhiệm vụ chính trị của Bộ, của cơ quan, đơn vị, đoàn kết, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra trong năm 2021. Đồng thời, có tổng kết, đánh giá, bình xét thi đua đúng người, đúng việc để làm điển hình nhân rộng trong các tổ chức công đoàn. Lựa chọn trong các tập thể, cá nhân có thành tích điển hình trình các cấp công đoàn xem xét khen thưởng thành tích vào các dịp tổ chức sự kiện lớn hoặc vào tổng kết cuối năm.

Theo đó, nội dung phát động thi đua đối với các tổ chức công đoàn gồm có 9 nội dung thi đua, đối với đoàn viên công đoàn gồm có 7 nội dung thi đua. Thời gian phát động thi đua từ ngày 27/01 đến hết ngày 31/12/2021.

Nhân dịp này, Công đoàn Bộ  tổ chức công bố các quyết định khen thưởng của Công đoàn Viên chức Việt Nam và Công đoàn Bộ cho các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.

VPCĐ Bộ


Thông báo