Thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026!
Công đoàn Bộ Tư pháp đẩy mạnh công tác kiểm tra công đoàn
15:52 - 07/04/2021

Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm tra năm 2021 của Công đoàn Bộ Tư pháp, vừa qua, đồng chí Đồng Ngọc Ba, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Bộ Tư pháp đã chủ trì Hội nghị triển khai Kế hoạch Công tác kiểm tra công đoàn năm 20201. Dự buổi làm việc có đồng chí Khương Thị Thanh Huyền, Chủ tịch Công đoàn Bộ, các đồng chí Phó Chủ nhiệm và Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Bộ khóa II.

Đồng chí Đồng Ngọc Ba, Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Bộ chủ trì Hội nghị

Tại Hội nghị, Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Bộ đã nghe đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra quán triệt nhiệm vụ công tác kiểm tra theo kế hoạch số 25/KH-CĐBTP ngày 05/2/2021 của Công đoàn Bộ, dự kiến phân công nhiệm vụ cho từng đồng chí trong Ủy ban Kiểm tra Công đoàn với mục tiêu đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra năm 2021, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác công đoàn của Bộ Tư pháp.

Hội nghị đã nghe đồng chí Chủ tịch Công đoàn Bộ phát biểu ý kiến, định hướng một số nhiệm vụ công tác kiểm tra năm 2021 và các chỉ đạo của Công đoàn Viên chức Việt Nam, đồng chí đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của Ủy ban Kiểm tra công đoàn và tinh thần trách nhiệm của các đồng chí ủy viên Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Bộ, mặc dù hoạt động kiêm nhiệm nhưng đã luôn khắc phục khó khăn, chủ động sắp xếp công việc, phối hợp với công đoàn các đơn vị hoàn thành kế hoạch công tác kiểm tra công đoàn năm 2020 và những năm vừa qua, đặc biệt năm 2020 ủy ban kiểm tra đã tiến hành kiểm tra được công tác tài chính cùng cấp của Công đoàn Bộ, từ hoạt động kiểm tra đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng hoạt động và công tác xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.Đồng chí Chủ tịch Công đoàn cũng đề nghị, năm 2021, Ủy ban Kiểm tra công đoàn tiếp tục chủ động, tích cực triển khai các nhiệm vụ theo kế hoạch, trong đó chú trọng tới công tác kiểm tra chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, kiểm tra công tác tài chính công đoàn cơ sở, công tác tài chính công đoàn cùng cấp; tăng cường giúp Ban Thường vụ Công đoàn Bộ hướng dẫn, nắm tình hình hoạt động công tác kiểm tra Công đoàn cơ sở, triển khai thực hiện đầy đủ các chỉ đọa của Công đoàn Viên chức Việt Nam và chế độ thông tin báo cáo về công tác kiểm tra; tăng cường phát hiện những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác công đoàn để nhân rộng, đồng thời kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh những thiếu sót của công đoàn các đơn vị thuộc Công đoàn Bộ, góp phần quan trọng vào xây dựng tổ chức công đoàn Bộ ngày càng vững mạnh và hoạt động ngày càng thiết thực, hiệu quả.

Đồng chí Trần Việt Hưng, Phó Cục trưởng Cục BTNN, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Bộ phát biểu tại cuộc họp tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đồng chí ủy viên Ủy ban Kiểm tra đã thảo luận và thể hiện quyết tâm hoàn thành Kế hoạch Công tác kiểm tra năm 2021; ngay sau Hội nghị Ủy ban sẽ tiến hành công tác kiểm tra tài chính cùng cấp đối với Công đoàn Bộ trong tháng 4/2021; đồng chí Chủ nhiệm đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí Ủy viên, theo đó đồng chí Tạ Thị Tài Phó Chánh Thanh tra Bộ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Công đoàn Bộ được phân công làm Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban kiểm tra. Ủy ban kiểm tra cũng đề nghị Công đoàn Bộ tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra cho ủy viên Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Bộ và công đoàn cơ sở trong năm 2021 để nâng cao năng lực cho các cán bộ công đoàn và cán bộ công tác kiểm tra công đoàn Bộ.

Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Bộ


(GMT+7)
RSS

Thông báo