Thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026!
Công đoàn Khối thi đua I - Công đoàn Viên chức Việt Nam triển khai công tác và ký kết giao ước thi đua năm 2021
10:50 - 01/04/2021

Chiều 31/3/2021, tại Trụ sở Bộ Nội vụ, Khối Thi đua I - Công đoàn Viên chức Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai công tác và ký kết giao ước thi đua năm 2021. Đồng chí Vũ Đăng Minh, Chủ tịch Công đoàn Bộ Nội vụ - Trưởng Khối và đồng chí Bùi Xuân Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Bộ Tài chính, Phó Trưởng Khối chủ trì Hội nghị.

Quảng cảnh Hội nghị

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Đ/c Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; Đ/c Nguyễn Văn Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam; Đ/c Nguyễn Tiến Đạo, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Nội vụ; đại diện lãnh đạo Công đoàn các đơn vị trong Khối thi đua I bao gồm: Công đoàn Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động -  Thương binh và Xã hội, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Ngoại giao, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Chủ tịch Công đoàn Bộ Nội vụ (Trưởng khối Khối thi đua I) Vũ Đăng Minh trình bày Dự thảo Kế hoạch hoạt động của Công đoàn Khối thi đua I, Công đoàn Viên chức Việt Nam năm 2021 tại Hội nghị

Trình bày Dự thảo Kế hoạch hoạt động của Công đoàn Khối thi đua I - Công đoàn Viên chức Việt Nam năm 2021, Chủ tịch Công đoàn Bộ Nội vụ (Trưởng khối Khối thi đua I) Vũ Đăng Minh cho biết, Công đoàn Viên chức Việt Nam phát động phong trào thi đua trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các cấp công đoàn năm 2021, Khối thi đua I - Công đoàn Viên chức Việt Nam xây dựng Kế hoạch hoạt động năm 2021 với mục đích tạo chuyển biến mạnh về chất lượng và hiệu quả hoạt động công đoàn; đẩy mạnh triển khai nghị quyết đại hội công đoàn các cấp, nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước do Công đoàn Viên chức Việt Nam phát động, tạo động lực mạnh mẽ động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên công đoàn các Bộ, ngành trong Khối thi đua hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, nhiệm vụ chính trị của đơn vị năm 2021, tích cực triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 – 2025 ngay từ năm đầu, góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống và xây dựng, phát triển Bộ, ngành, tổ chức công đoàn vững mạnh; đồng thời, tăng cường giao lưu, trao đổi học tập kinh nghiệm công tác công đoàn giữa các công đoàn trong Khối thi đua I, nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn.

Bên cạnh đó, Khối thi đua I cũng mong muốn làm tốt công tác khen thưởng; kịp thời phát hiện, tôn vinh, khen thưởng, tuyên truyền nêu gương các điển hình tiên tiến tiêu biểu, mô hình mới, cách làm hay nhằm nhân rộng, tạo sự lan tỏa trong các cơ quan, đơn vị và trong Khối thi đua I.

Với vai trò Khối trưởng Khối thi đua I, Chủ tịch Công đoàn Bộ Nội vụ đề nghị công đoàn các Bộ, ngành trong Khối thi đua I căn cứ nội dung ký kết giao ước thi đua cụ thể hóa thành mục tiêu, chương trình, đề ra các giải pháp thực hiện cụ thể ở Công đoàn mỗi Bộ, ngành.

Tại Hội nghị, đồng chí Bùi Xuân Ngọc, Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Bộ Tài chính (Phó Trưởng khối Khối thi đua I) đã trình bày Đăng ký, giao ước thi đua năm 2021 và báo cáo chuyển giao tài chính của Khối thi đua I.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ đánh giá cao những kết quả mà Khối thi đua I đạt được trong năm vừa qua; đồng thời, cũng đánh giá cao những nội dung, kế hoạch mà Khối thi đua I đã xây dựng triển khai trong năm 2021.

Thứ trưởng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị, năm 2021, công đoàn các đơn vị của Khối thi đua I cần chủ động, tích cực triển khai các nhiệm vụ theo kế hoạch, trong đó chú trọng tới công tác giáo dục, tuyên truyền cho các công đoàn viên; tăng cường công tác trao đổi thông tin, kinh nghiệm hoạt động, đẩy mạnh phối hợp giữa các đơn vị trong Khối; phát huy vai trò của công tác công đoàn đối với công tác chuyên môn; chủ động, tích cực phối hợp với các khối thi đua khác và Công đoàn Viên chức Việt Nam để triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ theo kế hoạch đã đề ra trong năm. 

Đồng chí Nguyễn Văn Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến hoàn thiện Dự thảo Kế hoạch và thống nhất ký kết Giao ước thi đua năm 2021 với 05 nội dung chính sau:

Thứ nhất, vận động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thi đua phát huy sáng kiến, sáng tạo, cải tiến kỹ thuật, đổi mới quy trình làm việc, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cải cách hành chính; đồng hành cùng chuyên môn vượt qua khó khăn, thúc đẩy tăng năng suất lao động và hiệu quả công tác, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động, tham gia tích cực thực hiện các phần việc theo chức trách, nhiệm vụ được giao để góp phần vào thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao của từng Bộ, ngành năm 2021.

Thứ hai, đẩy mạnh các phong trào thi đua, cuộc vận động do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động, cụ thể hóa các phong trào “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”; “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; “Xanh, sạch, đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”; “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức Công đoàn”; “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”; thi đua xây dựng văn hóa công sở và Cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực” gắn với chủ đề hoạt động năm 2021 “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở”.

Thứ ba, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tích cực tham gia có hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động với tinh thần “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Thứ tư, tập trung tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết đại hội đảng các cấp; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và công tác thi đua khen thưởng trong cán bộ, công chức, viên chức, lao động toàn quốc giai đoạn 2020 - 2025.

Thứ năm, tích cực, nâng cao hiệu quả nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động qua các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, chăm lo lợi ích và phúc lợi cho đoàn viên, người lao động, quan tâm đặc biệt các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh; hoạt động tham gia xây dựng, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động./.

Một số hình ảnh tại lễ ký kết giao ước thi đua:

(Theo Tạp chí Tổ chức Nhà nước)


(GMT+7)
RSS

Thông báo