Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ Tổng Liên đoàn lao động việt nam lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025!
Công đoàn Văn phòng Chính phủ với việc vận động cán bộ, công chức, viên chức nâng cao chất lượng tham mưu đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ
13:49 - 22/04/2019

Văn phòng Chính phủ là bộ máy giúp việc của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ. Một trong những chức năng cốt lõi của Văn phòng Chính phủ là tham mưu tổng hợp, điều phối giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tổ chức các hoạt động chung của Chính phủ, lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động của Chính phủ và hệ thống hành chính Nhà nước từ Trung ương đến cơ sở. 

Với vai trò, vị trí là Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, với gần 2.000 đoàn viên, Công đoàn Văn phòng Chính phủ luôn ý thức được trách nhiệm quan trọng của mình trong việc vận động cán bộ, công chức, viên chức tích cực nâng cao chất lượng công tác tham mưu, nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Công đoàn Văn phòng Chính phủ luôn chú trọng quan tâm, vận động cán bộ, công chức tích cực học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, các văn bản quy phạm pháp luật... để nắm chắc các quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, làm cơ sở cho việc tham mưu, đề xuất có chất lượng, hiệu quả. Động viên, khuyến khích cán bộ, công chức tham gia các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức pháp luật, quản lý nhà nước, hội nhập quốc tế, tin học, ngoại ngữ… Không chỉ quan tâm bồi dưỡng trong công tác chuyên môn, Công đoàn còn rất coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức nhiều chương trình, hoạt động phong trào, về nguồn, chăm lo xây dựng và giữ gìn sự đoàn kết thống nhất, góp phần xây dựng môi trường làm việc dân chủ, gắn kết, trách nhiệm trong cơ quan Văn phòng Chính phủ.

Đặc biệt, với yêu cầu mới của Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021, Công đoàn đã vận động cán bộ, công chức quán triệt sâu sắc phương châm xây dựng một Chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động, phục vụ người dân và doanh nghiệp, cũng như các chủ đề hành động trong từng năm của Chính phủ và Văn phòng Chính phủ. Công đoàn cũng phối hợp với Lãnh đạo cơ quan tổ chức phát động và vận động cán bộ, công chức tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, biểu dương khen thưởng kịp thời các nhân tố tiêu biểu, khuyến khích cán bộ công chức nâng cao chất lượng hiệu quả công tác. Vận động cán bộ, công chức tích cực hưởng ứng Cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”, Phong trào “Xây dựng cơ quan văn hoá, ngày làm việc 8 giờ chất lượng, hiệu quả”, Phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”... với các nội dung thi đua cụ thể, thiết thực, giúp thay đổi từ nhận thức, tư duy đến hành động của cán bộ, đoàn viên, góp phần tăng cường chất lượng tham mưu giúp việc Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đáp ứng yêu cầu công việc đòi hỏi ngày càng cao hơn. Khuyến khích cán bộ, công chức phát huy sáng tạo, đổi mới, cải tiến lề lối làm việc; giữ gìn kỷ cương kỷ luật hành chính, thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương trên tinh thần hợp tác, xây dựng, cùng tháo gỡ khó khăn vướng mắc; tăng cường tính chủ động trong tham mưu tổng hợp; chủ động theo dõi nắm bắt tình hình thực tiễn, nhất là những vấn đề nổi cộm, bức xúc, dư luận xã hội quan tâm để tham mưu đề xuất Lãnh đạo Chính phủ xem xét, chỉ đạo xử lý kịp thời.

Thực hiện chủ trương xây dựng Chính phủ điện tử và xây dựng Văn phòng Chính phủ chuyên nghiệp, hiện đại, Công đoàn đã tích cực vận động cán bộ, công chức đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý công việc, thay đổi mạnh mẽ tư duy và thói quen làm việc cũ, nhờ đó đến nay việc xử lý văn bản, hồ sơ của Văn phòng Chính phủ đều được thực hiện trên môi trường mạng, góp phần công khai minh bạch, đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng xử lý công việc. Ngoài ra, Công đoàn phối hợp với lãnh đạo các vụ, cục, đơn vị chủ động gặp gỡ, lắng nghe, trao đổi, chủ động nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đoàn viên, từ đó có những giải pháp kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các đoàn viên trong quá trình xử lý công việc chuyên môn. Ngoài ra, Công đoàn  đã phối hợp với Lãnh đạo đơn vị quan tâm động viên, khuyến khích cán bộ, công chức nỗ lực cố gắng, khắc phục khó khăn, nâng cao tinh thần trách nhiệm, gắn bó, chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau để cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ chung của cơ quan, đơn vị.

Có thể nói, với chức năng nhiệm vụ của mình, Công đoàn Văn phòng Chính phủ đã thông qua nhiều biện pháp, hình thức để vận động cán bộ, công chức nâng cao chất lượng tham mưu, đóng góp thiết thực vào công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; trong đó nổi bật là thực hiện tốt nhiệm vụ thẩm tra các đề án, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật để trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, BCH Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho sản xuất kinh doanh; bảo đảm thông tin cho hoạt động của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cung cấp thông tin chủ động, kịp thời cho báo chí và nhân dân; thực hiện tốt nhiệm vụ điều phối hoạt động của các bộ, ngành, địa phương, đặc biệt là chủ trì xử lý có hiệu quả các vấn đề còn ý kiến khác nhau giữa các bộ, ngành, địa phương; tăng cường kỷ cương kỷ luật hành chính thông qua hoạt động của tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ do Bộ trưởng, Chủ nhiệm làm tổ trưởng; thiết lập và vận hành hệ thống tiếp nhận, xử lý các phản ánh kiến nghị của người dân và doanh nghiệp trên internet… Với số lượng biên chế năm sau giảm hơn năm trước, trong khi khối lượng công việc ngày càng tăng (hàng năm Văn phòng Chính phủ tiếp nhận hàng chục vạn văn bản, ban hành hàng vạn văn bản, trung bình tăng trên 10%/năm), song đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Chính phủ đã luôn nỗ lực cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, chất lượng, tiến độ và tính chủ động trong tham mưu ngày càng được nâng lên, được Lãnh đạo Chính phủ ghi nhận và đánh giá cao.

BTG


(GMT+7)
RSS

Thông báo