xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức "trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo"!
Công đoàn Viên chức Thành phố Hà Nội: Bàn giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động
15:07 - 03/09/2019

Ngày 30/8/2019, Công đoàn Viên chức Thành phố Hà Nội tổ chức tọa đàm "Một số giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Công đoàn Viên chức Thành phố Hà Nội trong giai đoạn hiện nay”.  

Tới dự hội nghị tọa đàm có các đồng chí: Nguyễn Đức Thành - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố Hà Nội; Nguyễn Văn Đông - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn LĐVN, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Phạm Bá Vĩnh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Thành phố cho biết: Công đoàn Viên chức Thành phố Hà Nội là Công đoàn ngành địa phương, hiện có 63 công đoàn cơ sở với 9697 đoàn viên. Với những đặc thù như: không có chính quyền đồng cấp, địa bàn hoạt động trải rộng, loại hình đa dạng; đoàn viên là những người tham mưu đồng thời cũng là những người lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện, theo dõi, kiểm tra, đánh giá, tổng kết các chủ trương, chính sách, chương trình kế hoạch xây dựng và phát triển Thủ đô, hầu hết có trình độ văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ cao; đa số Chủ tịch công đoàn cơ sở đều kiêm nhiệm trọng trách ở cấp ủy, chuyên môn của cơ quan, đơn vị… hoạt động Công đoàn Viên chức Thành phố có nhiều thuận lợi, nhưng cũng gặp không ít khó khăn thử thách.

Trong thời gian qua, Công đoàn Viên chức Thành phố cùng đội ngũ đoàn viên, cán bộ công chức viên chức trong các cơ quan, đơn vị đã cố gắng khắc phục khó khăn, đổi mới nội dung, phương thức nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức Công đoàn. Nội dung, phương thức hoạt động của các cấp Công đoàn Viên chức Thành phố ngày càng thiết thực, hướng về cơ sở, thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, cán bộ công chức, viên chức, lao động. Mối quan hệ phối hợp công tác giữa Công đoàn Viên chức Thành phố với lãnh đạo các cơ quan, đơn vị của Thành phố được quan tâm chú trọng với vục tiêu hoàn thành nhiệm vụ chính trị chung.

Qua hoạt động, các cấp Công đoàn Viên chức Thành phố tiếp tục khẳng định được vị trí, vai trò của tổ chức Côngđoàn, động viên đoàn viên, cán bộ công chức viên chức lao động phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng của Thành phố, xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Từ thực tiễn công tác công đoàn của cơ quan, đơn vị, tại hội nghị tọa đàm, các đại biểu đã tập trung thảo luân vào một số vấn đề cơ bản như: thực trạng nội dung, phương thức, chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cấp Công đoàn Viên chức Thành phố hiện nay; cụ thể hóa việc đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công đoàn trong các điều kiện cụ thể của từng cơ quan, đơn vị; chia sẻ những mô hình, cách làm hay, thiết thực, hiệu quả; đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể nhằm tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cấp Công đoàn Viên chức Thành phố trong thời gian tới…

Phát biểu tại hội nghị tọa đàm, đồng chí Nguyễn Văn Đông, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam đánh giá cao ý nghĩa, chủ đề đúng và trúng cũng như sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo của Công đoàn Viên chức Thành phố đối với hội nghị tọa đàm. Đồng chí Nguyễn Văn Đông đặc biệt ghi nhận, đánh giá cao những ý kiến tâm huyết, nhất là những kinh nghiệm trong hoạt động thực tiễn tại cơ sở của các ý kiến tham luận và cho rằng, điều này thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của các đại biểu, góp phần đưa ra giải pháp hiệu quả nâng cao chất lượng hoạt động của các cấp Công đoàn Viên chức Thành phố. Đồng chí đề nghị Công đoàn Viên chức Thành phố tập hợp đầy đủ các ý kiến tham luận của hội thảo, biên soạn thành cẩm nang hoạt động cho cán bộ công đoàn.

Nhận đình tình hình chính trị xã hội trong nước và quốc tế hiện nay còn nhiều diễn biến phức tạp, cùng với việc hội nhập quốc tế, thực thi các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và thực hiện công ước quốc tế về lao động tác động nhiều tới hoạt động công đoàn, đồng chí Nguyễn Văn Đông đề nghị hoạt động của Công đoàn Viên chức Thành phố tới đây cần tiếp tục bám sát nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan, đơn vị, gắn với cải cách hành chính; đổi mới công tác thông tin tuyên truyền, xuất phát từ nguyện vọng của đoàn viên, đặc biệt cần lựa chọn nội dung hoạt động có trọng tâm, trọng điểm theo hướng gắn với cơ sở, vì quyền lợi chính đáng của các đoàn viên.

Phạm Diệp


Thông báo