Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!
Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội: Phối hợp tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ Công đoàn cơ sở năm 2019
15:04 - 03/09/2019

Thực hiện chương trình công tác năm 2019, ngày 30/8/2019, Công đoàn Viên chức Thành phố phối hợp với Sở tư pháp Hà Nội tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển, Luật Biển Việt Nam và tình hình Biển Đông cho đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở thuộc Công đoàn Viên chức Thành phố.

Dự Hội nghị có đồng chí Phạm Bá Vĩnh - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Thành phố; các đồng chí lãnh đạo Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật Sở Tư pháp Hà Nội và gần 300 đại biểu là Ủy viên Ban Chấp hành, Uỷ ban Kiểm tra Công đoàn Viên chức Thành phố, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra, Ban Thanh tra nhân dân Công đoàn cơ sở.

Hội nghị đã được nghe Tiến sỹ Nguyễn Toàn Thắng - Phó Giám đốc Viện Luật so sánh, Đại học Luật Hà Nội trình bày những vấn đề cơ bản về Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển, Luật Biển Việt Nam và tình hình Biển Đông trong thời gian vừa qua.

Qua Hội nghị tập huấn, cán bộ các cấp Công đoàn Viên chức Thành phố đã hiểu rõ hơn các quy định của Công ước Quốc tế về Luật Biển, Luật Biển Việt Nam và các kiến thức cơ bản về đường cơ sở, lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa, quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam trên các vùng biển; tình hình Biển Đông và các quan điểm, hành động của Đảng, Nhà nước ta trong bảo vệ chủ quyền, khai thác và phát triển kinh tế biển. Từ đó, sẽ tuyên truyền rộng rãi trong đoàn viên, CBCCVCLĐ hiểu đúng, tin tưởng và thực hiện tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về Biển Đông theo tinh thần Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Luật Biển Việt Nam năm 2012.

Phạm Hòa Lâm


(GMT+7)
RSS

Thông báo