Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ Tổng Liên đoàn lao động việt nam lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025!
Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội: Tập huấn công tác tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, Hội nghị người lao động và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân
13:26 - 19/11/2019

Thực hiện Hướng dẫn số 02/HD-UBND-LĐLĐ ngày 04/11/2019 của UBND và LĐLĐ Thành phố Hà Nội về việc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, Hội nghị người lao động năm 2020, ngày 14/11/2019, Công đoàn Viên chức Thành phố tổ chức Hội nghị Tập huấn công tác tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, Hội nghị người lao động cho đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Viên chức Thành phố.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Phạm Bá Vĩnh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Thành phố, chủ trì Hội nghị; Đại diện lãnh đạo các Ban LĐLĐ Thành phố; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Uỷ ban Kiểm tra Công đoàn Viên chức Thành phố, các đại biểu là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở, thành viên Ban Thanh tra nhân dân của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Tạ Văn Dưỡng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Chính sách – Pháp luật LĐLĐ Thành phố, truyền đạt những nội dung cơ bản về cơ sở pháp lý của việc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức hằng năm tại Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập và Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP; các quy định về nguyên tắc tổ chức, hình thức Hội nghj, thành phần tham dự, chuẩn bị, tổ chức Hội nghị, thực hiện Nghị quyết Hội nghị…Đối với Hội nghị người lao động, thực hiện theo Nghị định số 149/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết khoản 3 điều 60 Bộ luật Lao động về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.

Đồng chí Tạ Văn Dưỡng cũng nêu cụ thể nội dung hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân tại Luật Thanh tra ngày 15/11/2010, Nghị định số 159/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, trọng tâm là Tổ chức Ban Thanh tra nhân dân; nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Thanh tra nhân dân và Trưởng Ban Thanh tra nhân dân.

Qua Hội nghị tập huấn, các đại biểu được trang bị về tài liệu, kiến thức, nắm chắc hơn về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, Hội nghị người lao động, phối hợp tốt với người đứng đầu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức tốt Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, Hội nghị người lao động năm 2020 tại cơ sở đảm bảo đúng quy định, tiến độ, chất lượng, góp phần vào việc thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, động viên CBCCVCLĐ phấn đấu hoàn thành có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội của Thành phố Hà Nội năm 2020.

Phạm Hòa Lâm


(GMT+7)
RSS

Thông báo