Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Tân Sửu 2021!
Công đoàn Viên chức tỉnh Gia Lai: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện Chương trình cải cách hành chính
16:14 - 16/09/2020

.

Thực hiện chương trình phối hợp giữa Bộ Nội vụ và Công đoàn Viên chức Việt Nam về tuyên truyền cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2015 - 2020, Quyết định 442/QĐ-UBND ngày 01/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về ban hành kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 và nhận thức về vai trò của tổ chức công đoàn là vận động cán bộ, đoàn viên, công chức, viên chức, lao động (CBCCVCLĐ) trong các cơ quan, đơn vị thi đua thực hiện tốt nghĩa vụ của mình trong tham gia quản lý cơ quan, đơn vị, cải tiến lề lối làm việc và cải cách thủ tục hành chính, 05 năm qua Công đoàn Viên chức tỉnh Gia Lai đã phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh tổ chức triển khai nhiều chương trình hoạt động mang lại hiệu quả thiết thực. Công đoàn Viên chức tỉnh đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở (CĐCS) tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) tích cực tham gia thực hiện chương trình cải cách hành chính theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tham mưu thực hiện nhiệm vụ công tác cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị, qua đó đã góp phần tích cực cùng cả hệ thống chính trị thu được những kết quả trong công tác cải cách hành chính của tỉnh.

Xác định rõ vai trò và trách nhiệm của mình trong công cuộc cải cách hành chính, trong thời gian qua CBCCVC thuộc Công đoàn Viên chức tỉnh đã tích cực tham gia học tập, quán triệt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; chủ động nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ mọi mặt để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; tích cực tham mưu, đề xuất và tham gia triển khai thực hiện nhiều chủ trương, chính sách của tỉnh nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính. Công tác tham gia cải cách hành chính được, trọng tâm là thực hiện cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế “Một cửa”, “Một cửa liên thông”, “Một cửa điện tử”, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và thực hiện đúng các quy trình hệ thống quản lý hành chính nhà nước theo hệ thống ISO tiếp tục được thực hiện có hiệu quả. CBCCVC đã tập trung rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, tham mưu giúp UBND tỉnh ban hành các văn bản về cơ chế, chính sách đồng bộ, thống nhất trên toàn tỉnh; thực hiện các mô hình tổ chức giải quyết thủ tục hành chính liên thông; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính và quản lý hành chính Nhà nước. Trình độ, năng lực thực thi công vụ, ý thức, trách nhiệm và hiệu quả phục vụ của đội ngũ CBCCVC ngày càng được nâng cao, góp phần quan trọng vào việc cải thiện rõ rệt các chỉ số về thu hút đầu tư, cải cách hành chính của tỉnh, tiêu biểu như: CĐCS Bảo hiểm xã hội tỉnh với chương trình cải cách hành chính Thẻ BHYT điện tử”; CĐCS Kho bạc Nhà nước Gia Lai với chương trình “Nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính hướng tới Kho bạc điện tử qua việc thực hiện hiệu quả triển khai chương trình dvc trực tuyến tại kho bạc nhà nước”; CĐCS Sở Giao thông vận tải với cải cách hành chính “Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tại địa bàn cấp xã”; CĐCS Văn phòng UBND tỉnh “Nâng cao hiệu quả, củng cố lòng tin của nhân dân trong việc tiếp nhận hồ sơ, trả hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu điện công ích”….

Năm 2015, Công đoàn Viên chức tỉnh tham gia cuộc thi Tìm hiểu Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020” do Bộ Nội vụ phối hợp với Công đoàn Viên chức Việt Nam tổ chức được vào tham gia dù thi vòng chung kết tổ chức tại Hà Nội, đạt giải Khuyến khích toàn Đoàn và 01 giải phụ. Năm 2019, Công đoàn Viên chức tỉnh phối hợp với Sở Nội vụ Gia Lai tổ chức chức Hội thi “Giới thiệu mô hình và thuyết trình ý tưởng cải cách hành chínhtỉnh Gia Lai trong các cơ quan, đơn vị có CĐCS trực thuộc Công đoàn Viên chức tỉnh; đã có 20 đội thi tham gia với 3 phần thi: Tự giới thiệu, Kiến thức và Thuyết trình; Ban Tổ chức đã trao 9 giải phụ  và  16 giải tập thể.

Bên cạnh đó, Công đoàn viên chức tỉnh Gia Lai đã tích cực triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động, như: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Xây dựng cơ quan văn hóa và ngày làm việc 8 giờ có chất lượng hiệu quả” gắn với đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” trong Khối Công đoàn Viên chức tỉnh với sự hưởng ứng tích cực của các CĐCS và đội ngũ CBCCVC. Chỉ đạo CĐCS phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; tuyên truyền, phổ biến, đối thoại, công khai, minh bạch kế hoạch, chương trình của cơ quan, đơn vị. Qua đó phát huy sức mạnh tập thể, tạo sự đồng thuận cao trong thực hiện, giám sát, kiểm tra, đấu tranh với các biểu hiện và hành vi quan liêu, tham nhũng, tiêu cực; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, tạo chuyển biến tích cực về tác phong, thái độ phục vụ. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng để mỗi CBCCVC vừa có chuyên môn, nghiệp vụ, vừa có kỹ năng trong thực hiện công vụ.

Với nhiều phong trào thi đua và chương trình hành động thiết thực, đội ngũ CBCCVC ngày càng hướng tới mục tiêu chuyên nghiệp, tận tụy, hết lòng phục vụ nhân dân, thường xuyên rèn luyện đạo đức lối sống, ý thức kỷ luật, đẩy mạnh thực hành cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư, sử dụng hiệu quả thời giờ làm việc, chấp hành tốt nội quy, quy chế cơ quan, đơn vị, luôn đặt giá trị tập thể lên trên lợi ích cá nhân; không ngừng thi đua học tập nghiên cứu khoa học công nghệ, nỗ lực đoàn kết cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ được giao, thường xuyên trau dồi đạo đức cách mạng, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ giao tiếp, phong cách ứng xử tạo sự hài lòng, tin tưởng cho người dân và doanh nghiệp, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh.

CĐVC tỉnh Gia Lai


Thông báo