Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo - Chống dịch như chống giặc ! Tiếp tục rà soát, hỗ trợ đoàn viên và người lao động theo quyết định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam!
Công đoàn Viên chức tỉnh Hậu Giang - Biểu dương 22 cá nhân là điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020
16:32 - 10/06/2020

Thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X; ngày 09/6/2020, Công đoàn Viên chức tỉnh Hậu Giang đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến trong cán bộ, công chức, viên chức, lao động, giai đoạn 2020 - 2025; Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH và Chỉ thị số 03/CT-TLĐ về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ giai đoạn 2010 - 2020.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trương Thị Ánh Nguyệt, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; tham dự Hội nghị các đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban kiểm tra Công đoàn Viên chức tỉnh cùng 130 đại biểu đại diện cho 68 CĐCS trực thuộc CĐVC tỉnh.

Đồng chí Trương Thị Ánh Nguyệt – Phó Chủ tịch LĐLĐ tặng Bằng khen TLĐLĐVN  cho các tập thể và cá nhân

Hội nghị điển hình tiên tiến trong cán bộ, công chức, viên chức, lao động, giai đoạn 2020 - 2025; Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH và Chỉ thị số 03/CT-TLĐ về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ giai đoạn (2010 - 2020) là sự kiện quan trọng được Công đoàn Viên chức tổ chức nhằm đánh giá, ghi nhận những thành tích mà các tập thể và cá nhân đã đạt được trong giai đoạn 2015 - 2020, đề ra phương hướng nhiệm vụ, biện pháp, hướng dẫn tổ chức các phong trào thi đua và công tác khen thưởng của công đoàn trong thời gian tới.

Tại hội nghi, đồng chí Đào Văn Công, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh, đã trình bày báo cáo tình hình thực hiện phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020, đồng thời cũng nêu lên phương hướng nhiệm vụ giải pháp thực hiện phong trào thi đua và công tác khen thưởng giai đoạn 2020 - 202,  trong đó nêu rõ, từ khi thành lập đến nay, Công đoàn Viên chức tỉnh đã lập được nhiều thành tích xuất sắc và được các cấp, các ngành ghi nhận như: Nhiều năm liền được Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua, được LĐLĐ tỉnh, Công đoàn Viên chức Việt Nam, Tổng Liên đoàn LĐVN tặng nhiều bằng khen trong tổ chức các  phong trào thi đua và hoạt động công đoàn.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị đồng chí Trương Thị Ánh Nguyệt – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động đã biểu dương những thành tích mà Công đoàn Viên chức đạt được trong thời gian qua và các đồng chí được khen thưởng, đồng thời cũng chỉ đạo những nội dung trọng tâm trong thời gian sắp tới như: Quán triệt sâu sắc những chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; cần phải lãnh đạo công đoàn cơ sở chặt chẽ và toàn diện để đạt chất lượng và hiệu quả thiết thực; tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy, phối hợp với các sở, ban, ngành chăm lo cho đời sống cán bộ, công chức được tốt hơn; đổi mới công tác thi đua khen thưởng để đạt được hiệu quả….

Đồng chí Phan HồngThắm – Chủ tịch CĐVC tỉnh tặng Giấy khen cho các cá nhân

Hội nghị đã tổ chức trao tặng Bằng khen của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam đối với 01 tập thể và 02 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2019 và tặng Giấy khen biểu dương 22 cá nhân là điển hình tiên tiến của các cấp công đoàn thuộc Công đoàn Viên chức tỉnh giai đoạn 2015 - 2020.

Dương Thị Đầm


(GMT+7)
RSS

Thông báo