xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức "trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo"!
Công đoàn Viên chức tỉnh Quảng Trị: Nắm bắt tình hình hoạt động tại Công đoàn MAG Quảng Trị
16:59 - 09/10/2019

Ngày 08/10/2019, Đoàn công tác của Công đoàn Viên chức (CĐVC) tỉnh do đồng chí Nguyễn Xuân Trà - Chủ tịch CĐVC tỉnh làm trưởng đoàn, cùng các đồng chí trong Ủy ban Kiểm tra CĐVC tỉnh đã có buổi làm việc, nắm bắt tình hình hoạt động công đoàn, đời sống, thu nhập của đoàn viên, người lao động tại Công đoàn Dự án MAG Quảng Trị.

Đây là một tổ chức phi chính phủ đóng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị hoạt động vì mục đích nhân đạo, rà phá bon mình sau chiến tranh, thuộc Sở Ngoại vụ quản lý. Công đoàn thành viên dự án MAG Quảng Trị được thành lập tháng 3/2017, đến nay, Công đoàn đã tổ chức đại hội lần thứ nhất nhiệm kỳ 2018 - 2023. Qua theo dõi cho thấy, Công đoàn Dự án MAG Quảng Trị đã chăm lo đời sống, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao cho đoàn viên, người lao động rất sôi nỗi và hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Xuân Trà - Chủ tịch CĐVC tỉnh đã động viên, chia sẽ những khó khăn trong quá trình hoạt động của Công đoàn Dự án MAG Quảng Trị, khi mà lực lượng đoàn viên khá đông (516 đoàn viên), lại phân tán trên khắp địa bàn các huyện thuộc tỉnh Quảng Trị, công việc nguy hiểm, đòi hỏi người lao động phải luôn cố gắng hoàn thành tiến độ công việc được giao, vì một môi trường không có bom mình.

Qua buổi làm việc, đoàn công tác cũng đã hướng dẫn một số nghiệp vụ về công tác tài chính, nữ công, công tác khen thưởng… nhằm giúp Công đoàn Dự án MAG Quảng Trị hoạt động có hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Thu Hiền


Thông báo