Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo - Chống dịch như chống giặc! Tiếp tục rà soát, hỗ trợ đoàn viên và người lao động theo quyết định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam!
Công đoàn Viên chức tỉnh Sơn La chung tay cùng bà con nông dân tiêu thụ sản phẩm Nhãn Sơn La niên vụ 2021
20:21 - 02/09/2021

.

Trước bối cảnh dịch bệnh covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tiêu cực đến vấn đề tiêu thụ sản phẩm nông sản của bà con nông dân trên địa bàn tỉnh Sơn La. Hưởng ứng cuộc vận động “Người Sơn La kết nối, tiêu thụ nông sản Sơn La”. Từ ngày 12 đến ngày 22.8.2021, Công đoàn Viên chức tỉnh đã tuyên truyền vận động đoàn viên công đoàn Khối các cơ quan tỉnh bằng tình cảm, trách nhiệm của mình, mỗi đoàn viên công đoàn mua ủng hộ bà con nông dân tối thiểu mỗi người từ 5 đến 10kg nhãn quả tươi niên vụ 2021 với giá niêm yết theo thông báo của tỉnh là 10.000đ/kg.

Kết quả sau 10 ngày hưởng ứng, đoàn viên công đoàn Khối các cơ quan tỉnh Sơn La đã ủng hộ tiêu thụ giúp bà con nông dân 23,8 tấn (Trong đó sản phẩm tiêu thụ qua Hội Nông dân tỉnh là 15 tấn, các cơ sở tự giải cứu trực tiếp thông qua các hộ nông dân 8,3 tấn). Nhiều Công đoàn cơ sở tuyên truyền 100% số đoàn viên tham gia hưởng ứng với mức mỗi người 10kg.  đồng thời sẽ tiếp tục đồng hành cùng bà con nông dân tiêu thụ các loại nông sản của tỉnh trong bối cảnh dịch covid-19 còn diễn biến phức tạp.

    Giang Kim Phượng- Chủ tịch CĐVC tỉnh


(GMT+7)
RSS

Thông báo