chúc mừng năm mới 2022!
Công đoàn Viên chức Việt Nam ký kết Chương trình phối hợp công tác với Bộ Nội vụ, giai đoạn 2021 - 2025
08:17 - 17/11/2021

Chiều ngày 16/11/2021, tại trụ sở Công đoàn Viên chức Việt Nam đã diễn ra Lễ ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa Bộ Nội vụ và Công đoàn Viên chức Việt Nam, giai đoạn 2021 - 2025. Đồng chí Nguyễn Trọng Thừa, Thứ trưởng Bộ Nội vụ và đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam cùng chủ trì Lễ ký kết.  Tham dự dự buổi Lễ ký kết có lãnh đạo, công chức Vụ Cải cách hành chính - Bộ Nội vụ; các đồng chí Thường trực Ban Thường vụ và Trưởng, Phó Ban Cơ quan Công đoàn Viên chức Việt Nam.

Đ/c Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch CĐVCVN phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại Lễ ký kết, đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam nhấn mạnh: Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 ban hành kèm theo Nghị quyết 76/NQ-CP của Chính phủ đã xác định cải cách hành chính là một trong những đột phá phát triển đất nước, góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Đồng chí Ngọ Duy Hiểu đánh giá cao kết quả phối hợp công tác giữa hai cơ quan trong thời gian qua, đồng thời đề nghị hai cơ quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 để chương trình sớm đi vào cuộc sống, góp phần xây dựng nền hành chính minh bạch, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đồng chí Ngọ Duy Hiểu cảm ơn Bộ Nội vụ đã luôn đồng hành, giúp đỡ các hoạt động của Công đoàn Viên chức Việt Nam và mong muốn thời gian tới Bộ Nội vụ sẽ tiếp tục có những hỗ trợ tích cực cho Công đoàn Viên chức Việt Nam để thực hiện tốt nhất các nội dung phối hợp công tác mới được ký kết giữa hai cơ quan…

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa phát biểu tại buổi lễ

Tại Lễ ký kết, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa cho biết, Bộ Nội vụ là cơ quan thường trực của Chính phủ về cải cách hành chính, Công đoàn Viên chức Việt Nam có đội ngũ đoàn viên công đoàn, cán bộ, công chức, viên chức, lao động từ trung ương đến địa phương, do đó, việc phối hợp hoạt động giữa hai cơ quan trở thành một thế mạnh lớn. Ngoài việc thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính thông qua các cuộc thi tìm hiểu, các sáng kiến, các mô hình cải cách và các hoạt động hữu ích khác như đoàn viên công đoàn tham gia xây dựng thể chế, thi tuyển chức danh lãnh đạo các cấp, tổ chức bộ máy tinh gọn, xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử… có đóng góp rất lớn của các cấp Công đoàn Viên chức Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Trọng Thừa đánh giá cao Chương trình phối hợp giữa Bộ Nội vụ và Công đoàn Viên chức Việt Nam trong thời gian qua với nhiều hoạt động triển khai các nhiệm vụ chính trị và các công việc có liên quan đến chức năng nhiệm vụ của hai cơ quan vì mục tiêu chung là góp phần xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, thúc đẩy cải cách hành chính, cải cách công vụ, công chức, xây dựng văn hóa công sở... góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả các cơ quan hành chính nhà nước…

Hai đơn vị ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2021 - 2025

Sau khi thảo luận, thống nhất cao về các nội dung phối hợp, đồng chí Nguyễn Trọng Thừa, Thứ trưởng Bộ Nội và đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam thay mặt lãnh đạo 02 cơ quan đã ký chương trình phối hợp giai đoạn 2021 - 2025 với  6 nội dung trọng tâm chính như sau:

1. Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu, các tác động của cải cách hành chính đến phát triển kinh tế - xã hội; các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về cải cách hành chính; vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập; từng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên đối với việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính.

2. Tuyên truyền, phổ biến nội dung của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030, ban hành tại Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ, tập trung vào những vấn đề trọng tâm sau đây:

- Tuyên truyền về tổ chức thi hành pháp luật nghiêm minh, hiệu quả, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cá nhân, tổ chức và toàn xã hội.

- Tuyên truyền về thực hiện cải cách chế độ công vụ, xây dựng nền công vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động và thực tài.

- Tuyên truyền về xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số.

3. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025, thực hiện tốt phong trào “Tham mưu giỏi - Phục vụ tốt”, cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành - Trách nhiệm - Liêm chính - Sáng tạo”, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước.

4. Đẩy mạnh việc thực hiện cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực” và phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao trách nhiệm và đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động công vụ.

5. Tổ chức các hội thi, cuộc thi, diễn đàn, hội thảo khoa học, tọa đàm với các nội dung phong phú, thiết thực, đổi mới sáng tạo, gắn với tổ chức triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính trọng tâm trong từng năm, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong khối Công đoàn Viên chức Việt Nam, đồng thời lan tỏa đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong cả nước. Tạo cơ hội để cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên công đoàn giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, đề xuất những sáng kiến trong thực hiện cải cách hành chính.

6. Xây dựng và quảng bá hoạt động của Bộ Nội vụ, Ngành Nội vụ và Công đoàn Viên chức Việt Nam và Công đoàn viên chức các cấp trên các phương tiện thông tin, truyền thông về nội dung chương trình, kế hoạch hai bên cùng phối hợp thực hiện.

Quang cảnh buổi lễ ký kết

Hoài Nam


Thông báo