Nhiệt liệt chào mừng 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2020) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2020) !
Công đoàn Viên Chức Việt Nam làm việc với Đoàn khảo sát của Khối thi đua Công đoàn ngành Trung ương
08:48 - 07/11/2019

Thực hiện chương trình công tác năm 2019, để phục vụ công tác thi đua -  khen thưởng trong Khối thi đua Công đoàn ngành Trung ương, ngày 05/11/2019, Khối thi đua Công đoàn ngành Trung ương do đồng chí Phạm Thanh Bình, Uỷ viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam, Khối phó Khối thi đua Công đoàn ngành Trung ương làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc, khảo sát tại Công đoàn Viên chức Việt Nam.

Tham gia Đoàn khảo sát có đồng chí Phạm Hoài Phương, Phó Chủ tịch Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam, đồng chí Quách Văn Ngọc, Phó Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam cùng các đồng chí phụ trách công tác thi đua -  khen thưởng của các Công đoàn ngành Trung ương. Đón tiếp và làm việc với Đoàn khảo sát có đồng chí Nguyễn Giang Tuệ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam; các đồng chí Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam Nguyễn Văn Đông và Phan Phương Hạnh; các đồng chí Trưởng các Ban Công đoàn Viên chức Việt Nam.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Giang Tuệ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam đã thông tin về tình hình cơ cấu tổ chức, bộ máy, đội ngũ cán bộ, và đặc điểm của Công đoàn Viên chức Việt Nam, đặc biệt nhấn mạnh về đặc thù đội ngũ cán bộ, đoàn viên công đoàn thuộc Công đoàn Viên chức Việt Nam là có trình độ văn hoá, chuyên môn, lý luận cao, có bề dày kinh nghiệm trong công tác chuyên môn, trong cuộc sống và trong các lĩnh vực hoạt động khác; là những người tham mưu hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách phát triển đất nước, đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, theo dõi, kiểm tra, đánh giá, tổng kết các đường lối, chủ trương,chính sách phát triển của đất nước. Hầu hết cán bộ công đoàn các cấp Công đoàn Viên chức Việt Nam đều là cán bộ kiêm nhiệm và là cán bộ cấp phòng, vụ và cao hơn; cán bộ chuyên trách công đoàn hầu hết là biên chế và hưởng lương từ chuyên môn được biên chế trong Văn phòng Đảng - Đoàn thể, mặc dù rất tâm huyết, nhiệt tình và có trách nhiệm cao, song do bận công việc chuyên môn nên thời gian đầu tư cho công tác và hoạt động công đoàn còn chưa nhiều, đây là những thuận lợi và cũng là những khó khăn đang đặt ra cho Công đoàn Viên chức Việt Nam.

Sau khi nghe đồng chí Nguyễn Văn Đông, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam báo cáo tóm tắt những kết quả hoạt động nổi bật của Công đoàn Viên chức Việt Nam năm 2019, các thành viên đoàn khảo sát đã đưa ra các câu hỏi để làm rõ thêm báo cáo và chia sẻ kinh nghiệm và các khó khăn trong hoạt động công đoàn xoay quanh các  nội dung như: Công tác tổ chức, nâng cao năng lực cho cán bộ công đoàn; hoạt động phong trào và các phong trào thi đua đặc thù của Công đoàn Viên chức Việt Nam; công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật; công tác kiểm tra, giám sát công đoàn…

Phát biểu kết luận buổi khảo sát, đồng chí Phạm Thanh Bình, Trưởng đoàn Khảo sát đã ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực cố gắng của Công đoàn Viên chức Việt Nam trong việc khắc phục các khó khăn, đạt được nhiều thành tích cao trong công tác năm 2019 với nhiều phong trào, giải pháp gắn với nhiệm vụ chính trị của công đoàn cơ sở, hướng về cơ sở. Đặc biệt, Công đoàn Viên chức Việt Nam đã chủ động, sáng tạo và có nhiều phong trào, giải pháp tốt về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền; tổ chức tốt các phong trào thi đua phù hợp với cán bộ, công chức, viên chức như: “Xây dựng cơ quan văn hóa và ngày làm việc 8 giờ chất lượng, hiệu quả”; “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”; triển khai giải thưởng “Gương mặt  của năm"; Cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”….

Thay mặt Đoàn khảo sát, đồng chí Phạm Thanh Bình thống nhất với các kiến nghị của Công đoàn Viên chức Việt Nam đối với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Cụ thể: Sớm ban hành quy định về cơ cấu tổ chức, bộ máy công đoàn ngành Trung ương; hướng dẫn xây dựng quy chế phối hợp với Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố chỉ đạo Công đoàn ngành địa phương; sớm hoàn thiện phần mềm quản lý đoàn viên, đẩy nhanh tiến độ cấp thẻ đoàn viên để thực hiện chương trình phúc lợi cho đoàn viên;  xây dựng quy định về số lượng cán bộ công đoàn chuyên trách tại công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và công đoàn cơ sở là đơn vị sự nghiệp. Đoàn khảo sát cũng thống nhất cao báo cáo Khối thi đua Công đoàn Ngành Trung ương hoàn thiện hồ sơ đề nghị Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam tặng cờ thi đua xuất sắc cho Công đoàn Viên chức Việt Nam năm 2019.​​​​​​​

 Hà Trang


(GMT+7)
RSS

Thông báo