Thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026!
Công đoàn Viên chức Việt Nam và Bộ Nội vụ ký kết chương trình phối hợp công tác năm 2019
10:29 - 16/05/2019

Thực hiện chương trình phối hợp giữa Công đoàn Viên chức Việt Nam và Bộ Nội vụ về tuyên truyền cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2015 - 2020, ngày 15/5/2019, tại Hà Nội, Công đoàn Viên chức Việt Nam và Bộ Nội vụ tổ chức ký kết Chương trình phối hợp công tác năm 2019. 

Tại Lễ ký kết, đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam và đồng chí Nguyễn Trọng Thừa - Thứ trưởng Bộ Nội vụ cùng ký kết Chương trình phối hợp công tác năm 2019. 

Theo đó, hai bên thống nhất phát động cuộc thi đề xuất ý tưởng cải cách hành chính nhà nước nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền cải cách hành chính, nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính. Đồng thời, phát huy tính năng động, sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức và đoàn viên công đoàn trong việc đề xuất mô hình, giải pháp, sáng kiến cải cách hành chính mới, hữu ích, thiết thực; góp phần tích cực nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động, quản lý nhà nước và phục vụ nhân dân của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Nội dung cuộc thi là đề xuất các mô hình, sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tập trung vào các nội dung của công tác cải cách hành chính như: Cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa nền hành chính…. Đối tượng tham gia dự thi gồm: Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và đoàn viên công đoàn các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; Công đoàn Viên chức các tỉnh, thành phố.

Vòng sơ khảo cuộc thi do công đoàn cơ sở; công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trực thuộc Công đoàn Viên chức Việt Nam và Công đoàn Viên chức các tỉnh, thành phố trong cả nước tổ chức. Vòng chung khảo do Công đoàn Viên chức Việt Nam và Bộ Nội vụ phối hợp tổ chức trong tháng 10/2019.

BTG   


(GMT+7)
RSS

Thông báo