nhiệt liệt chào mừng đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ xiii đảng cộng sản việt nam!
Công đoàn Viên chức Việt Nam và Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp công tác, giai đoạn 2015 - 2020
10:26 - 31/12/2020

          Chiều ngày 30/12/2020, tại Hà Nội, Công đoàn Viên chức Việt Nam đã tổ chức hội nghị tổng kết chương trình phối hợp công tác với Bộ Nội vụ giai đoạn 2015 - 2020. Đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam và đồng chí Nguyễn Trọng Thừa, Thứ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì Hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Vụ Cải cách hành chính, Văn phòng Bộ Nội vụ và lãnh đạo các Ban Công đoàn Viên chức Việt Nam.

(Đ/c Nguyễn Văn Đông - UV BCH Tổng Liên đoàn, Phó Chủ tịch CĐVCVN)

          Báo cáo tổng kết Chương trình phối hợp công tác giữa Công đoàn Viên chức Việt Nam với Bộ Nội vụ giai đoạn 2015 - 2020, đồng chí Nguyễn Văn Đông, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam cho biết, ngay sau khi Chương trình phối hợp được ký kết, Công đoàn Viên chức Việt Nam đã chỉ đạo các cấp Công đoàn Viên chức từ Trung ương đến địa phương nhanh chóng triển khai thực hiện, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, lao động (CBCCVCLĐ) trong việc thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020. Để đẩy mạnh công tác triển khai thực hiện trên toàn quốc, Công đoàn Viên chức Việt Nam và Bộ Nội vụ đã chỉ đạo các Sở Nội vụ phối hợp với Công đoàn Viên chức các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện tốt Chương trình phối hợp.

          Qua 05 năm triển khai thực hiện, có 100% tổ chức công đoàn trong hệ thống Công đoàn Viên chức Việt Nam đã tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền quán triệt chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước nói chung về cải cách hành chính nói riêng và nhiệm vụ của tổ chức công đoàn. Các cấp Công đoàn Viên chức Việt Nam đã phối hợp với ngành Nội vụ và các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương tăng cường tuyên truyền về thực hiện cải cách thủ tục hành chính, tinh giản biên chế theo quy định của Chính phủ, xây dựng bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng văn hóa công sở; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao trách nhiệm và đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đáp ứng yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước….

          Hai bên đã phối hợp tổ chức được các lớp tập huấn, hội thảo, hội thi mang lại hiệu ứng tuyên truyền tốt như: Trong 05 năm đã tổ chức được 11 lớp tập huấn, với gần 2.000 lượt cán bộ công đoàn tham gia; tổ chức Hội thảo "Vai trò của tổ chức công đoàn trong việc thực hiện dân chủ cơ sở" và Hội thảo “Vai trò của tổ chức Công đoàn trong công tác tuyên truyền cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả công tác và tăng năng suất lao động”; tổ chức Hội thi “Giới thiệu mô hình và thuyết trình ý tưởng cải cách hành chính”….

(Đ/c Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam phát biểu)

          Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam và đồng chí Nguyễn Trọng Thừa, Thứ trưởng Bộ Nội vụ đánh giá cao kết quả phối hợp công tác giữa hai cơ quan trong thời gian qua và thống nhất với nội dung Báo cáo tổng kết Chương trình phối hợp. Về phương hướng, nội dung phối hợp công tác trong thời gian tới, đồng chí Ngọ Duy Hiểu và đồng chí Nguyễn Trọng Thừa cho rằng, phát huy kết quả đã đạt được trong giai đoạn 2015 - 2020, hai bên sẽ nghiên cứu trên cơ sở căn cứ vào Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và chỉ đạo của Chính phủ về Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước thời gian tới để tiếp tục xây dựng và triển khai Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021 - 2025 có hiệu quả, theo hướng sát tình hình thực tiễn, hàng năm có kế hoạch cụ thể để tổ chức các hội nghị, hội thảo,  tập huấn, bồi dưỡng chuyên sâu về cải cách hành chính, các chính sách liên quan đến CBCCVCLĐ; phối hợp tổ chức các hội thi như  là hội thi "Văn hóa công sở"….; phát động và thực hiện phong trào thi đua xây dựng cơ quan văn hóa; đổi mới phương pháp và lề lối làm việc của CBCCVC; động viên, khen thưởng kịp thời những tập thể và cá nhân điển hình, tiêu biểu để tuyên truyền nhân rộng trên toàn quốc….

(Đ/c Nguyễn Trọng Thừa, Thứ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu)

          Ghi nhận những thành tích mà các tập thể và cá nhân đạt được trong thực hiện Chương trình phối hợp công tác cải cách hành chính nhà nước giữa Bộ Nội vụ và Công đoàn Viên chức Việt Nam giai đoạn 2015 - 2020, Bộ Nội vụ đã tặng Bằng khen cho 01 tập thể và 03 cá nhân; Công đoàn Viên chức Việt Nam tặng Bằng khen cho 01 tập thể và 04 cá nhân.

(Đ/c Ngọ Duy Hiểu trao Bằng khen Công đoàn Viên chức Việt Nam cho các tập thể, cá nhân)

(Đ/c Nguyễn Trọng Thừa trao Bằng khen Bộ Nội vụ cho các tập thể, cá nhân)

Hoàng Long


Thông báo