xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức "trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo"!
Công đoàn Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
2016-06-17 22:46:00

Tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn  

Từ ngày 3- 5/6/2016 tại thành phố Móng Cái - Quảng Ninh, Công đoàn Viện Hàn Lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2016, đại diện lãnh đạo, Đảng ủy Viện và 120 đại biểu là cán bộ công đoàn các cấp thuộc Công đoàn viện đã tham dự Hội nghị.

Hội nghị vinh dự được đồng chí Nguyễn Giang Tuệ Minh - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam báo cáo chuyên đề về công tác tổ chức đại hội công đoàn các cấp với nhiều nội dung như: Mục đích, ý nghĩa của việc tổ chức đại hội công đoàn, phân tích và làm sâu sắc hơn những nội dung, hình thức và phương pháp tổ chức đại hội; công tác chuẩn bị đại hội và việc tổ chức đại hội công đoàn các cấp. Những nội dung trong báo cáo trình bày rất cụ thể, sâu sắc, có ý nghĩa rất quan trọng giúp các đại biểu tham dự hội nghị sáng tỏ nhiều vấn đề.

Tại Hội nghị các đại biểu đã sôi nỗi thảo luận để làm rõ hơn vấn đề cụ thể, giải quyết những tình huống xẩy ra trong quá trình chuẩn bị và tổ chức đai hội công đoàn.

                                                                                           Minh Hòa 


Thông báo