Thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026!
Số ký hiệuNgàyTên văn bảnTải về
684/QĐ-TLĐ 08/06/2020 QĐ về việc ban hành Quy trình kiểm tra, giám sát, xử lý kỷ luật và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công đoàn Tải về
126/KH-CĐVC 05/05/2020 Kế hoạch Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 06b/NQ-TLĐ ngày 03/8/2015 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động ủy ban kiểm tra công đoàn Tải về
121/UBKT 04/05/2020 Công văn về việc báo cáo công tác kiểm tra, giám sát của UBKT 6 tháng đầu năm 2020 Tải về
24/KH-CĐVC 20/01/2020 Kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát năm 2020 Tải về
279/CĐVC 22/10/2019 Công văn về việc báo cáo công tác kiểm tra, giám sát năm 2019 Tải về
109/UBKT 06/05/2019 Công văn về việc báo cáo hoạt động ủy ban kiểm tra 6 tháng đầu năm 2019 Tải về
22b/KH-CĐVC 22/01/2019 Kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát năm 2019 Tải về
276/UBKT 22/10/2018 Công văn về việc báo cáo công tác kiểm tra, giám sát của công đoàn năm 2018 Tải về
275/UBKT 16/10/2017 Cv v/v báo cáo hoạt động ủy ban kiểm tra năm 2017 Tải về
126/UBKT 08/05/2017 Báo cáo hoạt động UBKT 6 tháng đầu năm 2017 Tải về
67/HD-CĐVC 21/03/2017 HD Giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo liên quan đến đại biểu Đại hội công đoàn các cấp Tải về
34/HD-CĐVC 21/02/2017 Hướng dẫn một số hoạt động trọng tâm của UBKT CĐ các cấp 2017 Tải về
11/KH-CĐVC 17/01/2017 Kế hoạch công tác kiểm tra năm 2017 Tải về
270/UBKT 01/11/2016 Công văn về việc phân loại ủy ban kiểm tra công đoàn Tải về
269/UBKT 01/11/2016 CV về việc báo cáo hoạt động Ủy ban kiểm tra năm 2016 Tải về
190/GTrT-CĐVC 11/08/2016 Giấy triệu tập dự Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra Tải về
06/KH-CDVC 11/01/2016 Kế hoạch công tác kiểm tra năm 2016 Tải về
375/HD-CĐVC 22/12/2014 Hướng dẫn tổ chức thực hiện tiếp đoàn viên và người lao động Tải về
Nội dung văn bản

Thông báo