Thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026!
Số ký hiệuNgàyTên văn bảnTải về
67/HD-CĐVC 17/02/2021 Hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác nữ công năm 2021 Tải về
64/CĐVC 12/03/2020 Công văn về việc báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 49/CT-TW ngày 21/2/2005 và tổng kết thực hiện Kế hoạch số 18/KH-TLĐ ngày 28/2/2014; Kế hoạch số 48/KH-TLĐ ngày 11/11/2016 Tải về
06/HD-CĐVC 02/01/2020 Hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác nữ công năm 2020 Tải về
384/KH-CĐVC 30/12/2019 Kế hoạch Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH về công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Chỉ thị 03/CT-TLĐ về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CBCCVCLĐ ( Tải về
241/CĐVC 19/09/2019 Công văn về việc tuyên truyền, tham gia khảo sát về số con mong muốn của người dân trên website cpcs.vn Tải về
309/HD-CĐVC 26/11/2018 Hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác nữ công năm 2019 Tải về
122/KH-CĐVC 18/04/2018 Kế hoạch triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ Sáu về công tác dân số trong tình hình mới Tải về
121/HD-CĐVC 18/04/2018 HD về việc triển khai Chỉ thị vủa Ban Bí thư về công tác phụ nữ trong tình hình mới và hướng dẫn triển khai công tác bình đẳng giới năm 2018 Tải về
25/HD-CĐVC 09/01/2018 Hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác nữ công năm 2018 Tải về
81/HD-CĐVC 29/03/2017 HD hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ, Tháng hành động vì trẻ em, ngày gia đình VN và các ngày kỷ niệm về Dân số năm 2017 Tải về
294/HD-CĐVC 05/12/2016 Hướng dẫn nhiệm vụ trong tâm công tác nữ công năm 2017 Tải về
293/CĐVC 05/12/2016 Cv v/v xét tặng kỷ niệm chương "Vì sự phát triển của Phụ nữ Việt Nam" Tải về
252/CĐVC 18/10/2016 Giấy mời sinh hoạt Câu lạc bộ Nữ công CĐVCVN Tải về
215/GM-CĐVC 12/9/2016 Giấy mời dự Lễ biểu dương các cháu học sinh giỏi cấp quốc tế và quốc gia năm học 2015 - 2016 (có danh sách kèm theo) Tải về
180/CĐVC 18/7/2016 Công văn V/v gửi giấy khen, giấy chứng nhận đạt các giải thi học sinh giỏi văn hóa cấp quốc tế, quốc gia năm học 2015 – 2016 Tải về
135/CĐVC 02/06/2016 Tổng hợp kết quả các giải thi học sinh giỏi văn hóa các cấp (quốc tế, quốc gia, tỉnh (thành phố)) năm học 2015 - 2016 Tải về
83/HD-CDVC 11/04/2016 Hướng dẫn kế hoạch hành động về bình đẳng giới giai đoạn 2016 - 2020 Tải về
Nội dung văn bản

Thông báo