Thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026!
Số ký hiệuNgàyTên văn bảnTải về
90/CĐVC 05/03/2021 Công văn về việc xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn” Tải về
373/CĐVC 16/11/2020 Đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động công đoàn năm 2020 Tải về
174/CĐVC 10/06/2020 Điều chỉnh nhiệm kỳ đại hội công đoàn phù hợp với tiến độ đại hội công đoàn cấp trên Tải về
160/KH-CĐVC 04/06/2020 KH Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 6a/NQ-TLĐ ngày 6/01/2011 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, khóa X về “tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở” Tải về
76/CĐVC 18/03/2020 Công văn về việc thống kê số lượng đoàn viên, CĐCS và CBCĐ Tải về
70/KH-CĐVC 13/03/2020 Kế hoạch Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 4a/NQ-TLĐ ngày 04/3/2010 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về “tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn giai đoạn 2010-2020” Tải về
305/CĐVC 05/11/2019 Công văn về việc triển khai thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động công đoàn các cấp Tải về
302/HD-CĐVC 01/11/2019 Hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở, công đoàn cơ sở thành viên, công đoàn bộ phận, tổ công đoàn Tải về
301/ HD-CĐVC 01/11/2019 Hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở Tải về
211/CĐVC 07/08/2019 báo cáo tình hình triển khai tập huấn phần mềm quản lý đoàn viên và thu thập thông tin Tải về
126/KH-CĐVC 17/05/2019 Kế hoạch tổ chức Hội nghị biểu dương cán bộ công đoàn tiêu biểu năm 2019 Tải về
104/CĐVC 03/05/2019 Công văn về việc xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn” Tải về
298/CĐVC 12/11/2018 Công văn về việc báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn năm 2018 Tải về
278/CĐVC 22/10/2018 Công văn về việc đánh giá chất lượng hoạt động công đoàn năm 2018 Tải về
203/TB-CĐVC 18/07/2018 Thông báo hoãn tổ chức lớp hội nghị tập huấn năm 2018 Tải về
88/CĐVC 19/03/2018 CV về trang phục và biểu quyết tại Đại hội V CĐVCVN Tải về
88/QĐ-CĐVC 16/03/2018 Quyết định về việc triệu tập Đại hội đại biểu Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ Năm Tải về
252/CĐVC 15/09/2017 CV v/v báo cáo thống kê số liệu về tổ chức công đoàn Tải về
Nội dung văn bản

Thông báo