xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức: trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo
Công văn về việc lùi thời gian tổ chức cuộc thi "Giới thiệu mô hình và thuyết trình ý tưởng cải cách hành chính"
09:56 - 08/10/2019

.


Thông báo