xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức "trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo"!
Đã uống rượu, bia thì không lái xe
09:30 - 02/08/2019

“Rượu bia Zô thế- Đời mờ tấc gang”

Vào quán, ra sức mà zô

Zô đi, zô lại, đứng zô lại ngồi

Rót đầy, rồi lại rót vơi

Chén này gửi “vợ”, chén tôi gửi “chồng”.

Chén vì món hết, đĩa không

Chén chúc món mới, còn nồng bốc hơi.

Chén chúc “con” có việc rồi

Chén chúc “bố” đã được ngồi tổ hưu

Chén chúc ‘vợ” quá ưu chiều

Chén này chúc bạn, có nhiều thơ ca.

Chén này “vào bảy”, “ra ba”

Chén này chúc bạn có nhà cao sang.

Chén này, “hô” nhé, thật vang

Vang hơn bàn khách, cả làng phải im.

Bàn bên, chẳng chịu nhấm chìm,

Đứng lên thách uống, để tìm đại ca

Thế là luật đã đặt ra,

Đôi bên đều có “uống ca” thi tài

Ôi thôi nghiêng ngả, bao chai

Chân chiêu, chân đá, chân cài lẫn nhau

Ôi thôi, xe trước, xe sau

Lao ra đường phố, biết nhau thế nào

Ôi thôi, chân đứt, máu trào

Ôi thôi, gục ngã, cáng vào nhà thương

Ôi thôi, nằm liệt trên giường,

Ôi thôi là hết mọi đường ước mơ.

Nhắc nhau, câu nói tôn thờ,

“Rượu bia, zô thế- Đời mờ tấc gang”./.

Đào Ngọc Thịnh


Thông báo