Thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026!
Đảng bộ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức thành công Đại hội lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
09:54 - 19/08/2020

Với chủ đề “Đề cao trách nhiệm gương mẫu, nêu gương của cán bộ, đảng viên; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Phát huy dân chủ, đổi mới, sáng tạo; xây dựng Công đoàn Việt Nam lớn mạnh trong tình hình mới”, trong hai ngày 17 và 18/8/2020, tại Hà Nội, Đảng bộ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XXVII,  nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ban 

Toàn cảnh Đại hội

Đến dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (Tổng Liên đoàn); đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. Tham dự Đại hội có đồng chí Trần Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Đảng uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; các Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam: Trần Văn Thuật, Ngọ Duy Hiểu, Phan Văn Anh và 150 đại biểu chính thức là các đồng chí cán bộ, đảng viên tiêu biểu, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của gần 500 đảng viên đến từ các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Tổng Liên đoàn.

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Trần Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn khẳng định, 05 năm qua, với tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, Đảng bộ Tổng Liên đoàn đã đoàn kết, thống nhất, nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách, đề ra nhiều chủ trương, giải pháp tổ chức thực hiện và hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu, mục tiêu nhiệm vụ của nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ XXVI đề ra. Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 có nhiệm vụ đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đạt được và những hạn chế, tồn tại, những bài học kinh nghiệm của nhiệm kỳ qua để tiếp tục kế thừa và phát huy những thành quả, xác định mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ, giải pháp, chương trình hành động cụ thể của Đảng bộ trong nhiệm kỳ tới; kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng Liên đoàn khoá XXVI; thảo luận, cho ý kiến dự thảo các báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý với văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý với dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương khoá VIII; bầu Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khoá mới thực sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực công tác, có bản lĩnh, trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ XXVII,  nhiệm kỳ 2020 – 2025….

Báo cáo chính trị trình bày tại Đại hội nhận định, trong nhiệm kỳ qua, với tinh thần trách nhiệm, chủ động của Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng Liên đoàn, cùng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương, sự quan tâm phối hợp, tạo điều kiện của Đảng đoàn, Đoàn Chủ tịch, Thủ trưởng cơ quan Tổng Liên đoàn; sự cố gắng của các cấp uỷ và đội ngũ cán bộ, đảng viên, toàn Đảng bộ đã đoàn kết, phấn đấu thực hiện có hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ Tổng Liên đoàn lần thứ XXVI đề ra, góp phần quan trọng trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Nghị quyết Đại hội XI và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam trong hệ thống Công đoàn; giữ vững và phát huy kết quả đạt được trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác xây dựng tổ chức đảng và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể quần chúng trong toàn Đảng bộ; tổ chức tổng kết và triển khai quán triệt đầy đủ, kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương, Ban Chấp hành Trung ương và Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương. Qua thực tiễn và kết quả công tác, Đảng bộ Tổng Liên đoàn đã phát huy tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo chính trị của tổ chức đảng hoạt động tại cơ quan Trung ương của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Trong công tác xây dựng Đảng, các cấp ủy đảng đã nghiêm túc thực hiện tự phê bình và phê bình với tinh thần thẳng thắn, trung thực, cầu thị, tự nhìn nhận, điều chỉnh nhận thức, hành động và có những giải pháp cụ thể để sửa chữa, khắc phục khuyết điểm; việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết trong các cấp ủy được đề cao; vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong mối quan hệ với cấp ủy được thể hiện rõ hơn; công tác tổ chức cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát từng bước được tăng cường, đồng thời với việc xây dựng, hoàn thiện và bổ sung, sửa đổi nhiều quy chế, quy định không còn phù hợp, tạo thuận lợi trong các hoạt động, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của tổ chức đảng và nhiệm vụ chuyên môn của các cơ quan, đơn vị…..

Đ/c Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch TLĐ LĐVN phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn trân trọng ghi nhận và nhiệt liệt chúc mừng những thành tích, kết quả mà Đảng bộ Tổng Liên đoàn đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, đồng chí Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ qua, vượt qua các khó khăn, thách thức, cán bộ, đảng viên toàn Đảng bộ đã cố gắng phấn đấu, đạt được những kết quả toàn diện trên các mặt công tác, đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Về phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng chí Nguyễn Đình Khang chỉ rõ, trong thời gian tới, trước những yêu cầu và thách thức rất mới, đòi hỏi Công đoàn Việt Nam mà trước hết là đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Tổng Liên đoàn, là cấp tham mưu chiến lược về chủ trương, cấp chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện phải đổi mới cơ bản, toàn diện để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của tình hình mới. Đồng chí đề nghị các đại biểu quan tâm thảo luận, cho ý kiến một số nội dung trọng tâm sau: Chủ động, phối hợp chặt chẽ trong lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng, chuyên môn trực thuộc thực hiện các nhiệm vụ chính trị bám sát yêu cầu thực tiễn, phấn đấu hoàn thành các chương trình, kế hoạch công tác của cơ quan, đơn vị; Nâng cao chất lượng nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Đoàn Chủ tịch, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn về các chủ trương, giải pháp thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; tham mưu giải pháp tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức và đổi mới công tác cán bộ; tạo chuyển biến căn bản việc thực hiện nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Chủ động trong công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật mà trọng tâm trước mắt là dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn 2012; các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện Bộ luật Lao động (năm 2019)... Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài chính, tài sản, các hoạt động sự nghiệp, kinh tế công đoàn, tạo nguồn lực đủ mạnh để phục vụ đoàn viên và người lao động cũng như phục vụ sự phát triển của tổ chức công đoàn… Bên cạnh đó, cần đặc biệt coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài nhằm bồi đắp lý tưởng cách mạng, củng cố niềm tin, tạo sự đoàn kết, thống nhất cao về ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ. Mỗi cán bộ, đảng viên phải có ý thức đấu tranh chống “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ đi đôi đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch, đi ngược lại với lợi ích chung của dân tộc, lợi ích của Đảng, giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn; Chú trọng công tác xây dựng và phát triển đảng, phát huy dân chủ gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương và công tác kiểm tra, giám sát trong đảng, giám sát kiểm tra, đặc biệt kiểm tra, giám sát tài chính công đoàn; Nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; Lãnh đạo tổ chức tốt các phong trào thi đua, khơi dậy tinh thần năng động, sáng tạo của cán bộ, đảng viên, quần chúng để mọi vị trí công tác đều phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh, đóng góp vào sự phát triển chung của cơ quan, đơn vị và tổ chức Công đoàn…..

Đại hội đã thảo luận, thống nhất thông qua dự thảo báo cáo chính trị tại Đại hội; báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng Liên đoàn khóa XXVI; các báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia đóng góp dự thảo văn kiện tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII và văn kiện tại Đại hội XIII Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương; thông qua chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng Liên đoàn khóa XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng Liên đoàn khóa XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Với tinh thần trách nhiệm, dân chủ, trí tuệ, Đại hội đã lựa chọn và bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng Liên đoàn khóa XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 19 đồng chí. Tại kỳ họp thứ nhất, Ban Chấp hành đã bầu Ban Thường vụ gồm 05 đồng chí; bầu Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng Liên đoàn khóa XXVII. Đồng chí Trần Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn được Ban Chấp hành tiếp tục tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Tổng Liên đoàn; đồng chí Ngô Đức Tuấn tiếp tục được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy Tổng Liên đoàn.

Đại hội cũng thống nhất cao lựa chon và bầu 03 đồng chí đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025; Đại hội đã tiến hành chia tay các đồng chí Ban chấp hành Đảng bộ khoá XXVI không tiếp tục tái cử khóa XVII; phát động cài ứng dụng Bluezone tới các đại biểu dự Đại hội và toàn thể Đảng bộ.

Sau hai ngày làm việc với tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, dân chủ, Đại hội Đảng bộ Tổng Liên đoàn lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp. Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, vượt qua khó khăn, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng Liên đoàn lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

Hoài Nam


(GMT+7)
RSS

Thông báo