Tích cực hưởng ứng Cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức "Trung thành - Trách nhiệm - Liêm chính - Sáng tạo"
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trong đoàn viên và người lao động
2022-08-31 15:26:11

Ký hiệu

 347/CĐVC

Ngày ban hành

 31/8/2022

Loại văn bản

 Công văn

Cơ quan ban hành

 Công đoàn Viên chức Việt Nam

Người ký

 Phan Phương Hạnh

Trích yếu

 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trong đoàn viên và người lao động

Tệp đính kèm

 Tải văn bản

.


Thông báo