công đoàn viên chức việt nam - trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo
giấy mời dự Hội nghị ký kết thỏa thuận hợp tác về "Chương trình phúc lợi cho đoàn viên" và trao giải cuộc thi ảnh "Nét đẹp công đoàn và người lao động"
13:47 - 05/09/2019

.


Thông báo