Tích cực hưởng ứng Cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức "Trung thành - Trách nhiệm - Liêm chính - Sáng tạo"
Giấy triệu tập Đại biểu dự Hội nghị tập huấn chế độ kế toán và hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán công đoàn
2022-08-29 10:53:43

Ký hiệu

 321/GTT-CĐVC

Ngày ban hành

 24/8/2022

Loại văn bản

 Giấy triệu tập

Cơ quan ban hành

 Công đoàn Viên chức Việt Nam

Người ký

 Đỗ Thị Thanh Hương

Trích yếu

 Giấy triệu tập Đại biểu dự Hội nghị tập huấn chế độ kế toán và hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán công đoàn

Tệp đính kèm

 Tải văn bản

.


Thông báo