Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo - Chống dịch như chống giặc! Tiếp tục rà soát, hỗ trợ đoàn viên và người lao động theo quyết định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam!
Hoạt động tiêu biểu của Công đoàn Viên chức Việt Nam năm 2020
10:47 - 05/02/2021

.

1. Thực hiện tốt công tác phòng, chống, chăm lo, hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19

Năm 2020, đại dịch Covid - 19 đã tác động sâu sắc đến tình hình kinh tế -  xã hội nước ta, thực hiện chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động            Việt Nam, các cấp Công đoàn Viên chức đã vận động cán bộ, đoàn viên trong công tác tham mưu, đề xuất kịp thời cho Đảng và Chính phủ đề ra các giải pháp mạnh mẽ, đồng bộ, phù hợp để phục vụ mục tiêu kép là phòng chống dịch bệnh và phát triển kinh tế - xã hội; vận động cán bộ, đoàn viên tích cực thi đua phát huy sáng kiến trong phòng chống dịch bệnh, nhiều đề tài khoa học, sáng kiến kỹ thuật như sản xuất bộ Kit xét nghiệm nhanh Covid-19, Robot hỗ trợ y tế, ứng dụng công nghệ Nano trong phòng chống dịch covid được nghiên cứu đưa vào sử dụng; cán bộ, đoàn viên Công đoàn Viên chức đã quyên góp, ủng hộ  gần 17 tỷ đồng  và hiện vật, trên 5000 đơn vị máu được hiến trong dịp này đã góp phần cùng cả nước chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.

Chỉ đạo các cấp công đoàn thống kê số liệu tình hình doanh nghiệp và người lao động bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 để có cơ sở đề xuất các chính sách hỗ trợ, giải quyết vướng mắc, khó khăn, bảo đảm quyền lợi của người lao động và củng cố, nâng cao vai trò hoạt động của tổ chức công đoàn.

2. Tổ chức Tọa đàm “Công đoàn tham gia xây dựng, chỉnh đốn và bảo vệ Đảng”

Thiết thực thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Công đoàn Viên chức Việt Nam tổ chức Tọa đàm “Công đoàn tham gia xây dựng, chỉnh đốn và bảo vệ Đảng, tọa đàm thể hiện vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên các cấp Công đoàn Viên chức trong tham gia xây dựng Đảng, đồng thời, góp phần nâng cao nhận thức, củng cố, tăng cường niềm tin của giai cấp công nhân và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức vào sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng ta trong tiến trình cách mạng Việt Nam.

3. Xây dựng Tổng đài nhắn tin tự động của Công đoàn Viên chức Việt Nam

Để đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền, Công đoàn Viên chức Vệt Nam đã xây dựng và triển khai Tổng đài nhắn tin tự động cho đoàn viên công đoàn, Tổng đài đi vào hoạt động đã giúp Công đoàn Viên chức gửi tin nhắn thông tin, tuyên truyền đồng loạt đến cán bộ, đoàn viên tại mọi lúc, mọi nơi, mọi thời điểm và đảm  bảo yếu tố nhanh nhạy, kịp thời.

4. Tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016 - 2020

 Tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, Công đoàn Viên chức tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016 - 2020 và triển khai nhiệm vụ, phát động thi đua giai đoàn 2021 - 2025. Hội nghị đã tôn vinh 25 tập thể và 98 cá nhân điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước.

5. Tổng kết chương trình phối hợp với Bộ Nội, giai đoạn 2015 - 2020

Công đoàn Viên chức Việt Nam đã phối hợp với ngành Nội vụ và các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương tăng cường tuyên truyền về thực hiện cải cách thủ tục hành chính, tinh giản biên chế theo quy định của Chính phủ, xây dựng bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Trong 05 năm đã tổ chức được 11 lớp tập huấn, với gần 2.000 lượt cán bộ công đoàn tham gia; tổ chức Hội thảo "Vai trò của tổ chức công đoàn trong việc thực hiện dân chủ cơ sở" và Hội thảo “Vai trò của tổ chức Công đoàn trong công tác tuyên truyền cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả công tác và tăng năng suất lao động”; tổ chức Hội thi “Giới thiệu mô hình và thuyết trình ý tưởng cải cách hành chính”….

Về phương hướng, nội dung phối hợp công tác trong thời gian tới, hai bên thống nhất sẽ nghiên cứu để tiếp tục xây dựng và triển khai Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021 - 2025 có hiệu quả, theo hướng sát tình hình thực tiễn, hàng năm có kế hoạch cụ thể để tổ chức các hội nghị, hội thảo,  tập huấn, bồi dưỡng chuyên sâu về cải cách hành chính, các chính sách liên quan đến CBCCVCLĐ; phối hợp tổ chức các hội thi như  là hội thi "Văn hóa công sở"….

6. Tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác “Chương trình phúc lợi cho đoàn viên” với 4 đối tác

Tiếp tục triển khai 10 chương trình phúc lợi cho đoàn viên do Công đoàn Viên chức Việt Nam trực tiếp ký và 18 chương trình do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ký, năm 2020 Công đoàn Viên chức Việt Nam đã tổ chức thành công Hội nghị ký kết thỏa thuận hợp tác “Chương trình phúc lợi cho đoàn viên” với 4 đối tác. Theo đó, các đối tác cam kết cung cấp các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ chất lượng với giá ưu đãi từ 5% đến 20% tùy từng dịch vụ và sản phẩm khác nhau.

7. Tổ chức Giải thể thao toàn Ngành

Thiết thực thi đua lập thành tích chào mừng thành công đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới đại hội đảng toàn quốc lần thứ XIII, Công đoàn Viên chức Việt Nam phối hợp với Tổng cục Thể dục Thể thao tổ chức Hội thao toàn ngành năm 2020 với sự tham gia của gần 500 vận động viên đến từ 42 công đoàn trực thuộc Công đoàn Viên chức Việt Nam tham giam, tranh tài ở 15 nội dung của 2 môn Bóng bàn và Cầu lông. Bế mạc Giải, Ban Tổ chức đã trao 15 giải Nhất, 15 giải Nhì, 30 giải Ba. Giải Nhất toàn đoàn thuộc về đoàn Công đoàn Bộ Tài chính, Giải Nhì toàn đoàn thuộc Đoàn Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường và Công đoàn Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ đoạt giải Ba.

8. Quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn về việc quyên góp, hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do lũ lụt, Công đoàn Viên chức đã huy động và trích từ quỹ hoạt động xã hội để hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức, lao động ở Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng trị, Thừa Thiên - Huế, mỗi tỉnh 100 triệu đồng. Các cấp Công đoàn Viên chức phối hợp với lãnh đạo các đơn vị vận động cán bộ, đoàn viên quyên góp, ủng hộ với số tiền trên 30 tỷ đồng.

BBT


Thông báo