nhiệt liệt chào mừng đại hội đại biểu lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 Đảng bộ Khối các cơ quan trung ương!
Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ 6 khóa V
09:13 - 14/07/2020

Chiều ngày 13/07/2020, Công đoàn Viên chức Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 6 khóa V dưới sự chủ trì của các đồng chí Thường trực Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Viên chức Việt Nam.

đồng chí Ngọ Duy Hiểu – Phó Chủ tịch TLĐ LĐVN, Chủ tịch CĐVCVN phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Ngọ Duy Hiểu – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam nhấn mạnh: Trong 6 tháng đầu năm 2020, hoạt động của các cấp Công đoàn Viên chức Việt Nam gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 tác động trực tiếp đến đời sống của cán bộ, đoàn viên, người lao động. Tuy nhiên, các cấp Công đoàn Viên chức Việt Nam nhất là nhiều công đoàn cơ sở đã có những cách làm hay, những sáng kiến thiết thực trong tổ chức các hoạt động hỗ trợ, phòng chống dịch bệnh để động viên cán bộ, đoàn viên vượt qua khó khăn đảm bảo hoạt động của cơ quan, đơn vị theo kế hoạch đã đề ra. Cùng với đó là các hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; các hoạt động Tháng Công nhân năm 2020 đã được các cấp Công đoàn Viên chức Việt Nam tổ chức rất hiệu quả và thiết thực…

Đồng chí Ngọ Duy Hiểu cũng đề nghị các cấp Công đoàn Viên chức Việt Nam cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2020, đó là: Tiếp tục tuyên truyền, vận động đoàn viên thực hiện tốt đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết đại hội đảng các cấp; Tập trung tuyên truyền, tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; Triển khai tổng đài nhắn tin tự động của Công đoàn Viên chức Việt Nam; Triển khai kế hoạch kiện toàn, sắp xếp, nâng cao chất lượng công đoàn cơ sở hoạt động còn hạn chế; Triển khai thực hiện quản lý đoàn viên bằng phần mềm theo chỉ đạo của Tổng Liên đoàn gắn với thực hiện đổi thẻ đoàn viên; thực hiện tốt công tác đánh giá, xếp loại công đoàn cơ sở và cấp trên cơ sở; Tiếp tục kiện toàn tổ chức công đoàn các cấp bảo đảm phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng, phương pháp hoạt động cho cán bộ công đoàn các cấp và triển khai Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII; Tiếp tục chỉ đạo các cấp công đoàn phối hợp với Thủ trưởng các đơn vị lựa chọn cá nhân tiêu biểu đủ tiêu chuẩn “Gương mặt của năm”; Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến trong cán bộ, công chức, viên chức lao động Công đoàn Viên chức Việt Nam (2016-2020), hội nghị biểu dương con CBCCVCLĐ thuộc các cấp Công đoàn Viên chức Việt Nam; phối hợp với Tổng cục Thể dục, Thể thao tổ chức giải thể thao toàn ngành năm 2020;…

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung nghiên cứu, thảo luận và cho ý kiến góp ý vào dự thảo Báo cáo kết quả hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020; dự thảo Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2020; dự thảo Quyết định và Quy chế tạm thời quản lý, sử dụng kinh phí hoạt động xã hội Công đoàn Viên chức Việt Nam; dự thảo Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 6b/NQ-BCH 29/01/2011 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (khóa X) về “Công tác vận động nữ công nhân, viên chức, lao động thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”  và Chỉ thị 03/CT-TLĐ ngày 18/8/2010 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ cán bộ, công chức, viên chức, lao động; Công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Công đoàn Viên chức Việt Nam nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Các đồng chí lãnh đạo tặng hoa cho đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Nhung

Nhân dịp này, Thường trực Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam đã tổ chức chia tay đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Nhung – Giám đốc Nhà Văn hóa Lao động Thành phố Đà Nẵng, Nguyên Chủ tịch Công đoàn Viên chức Thành phố Đà Nẵng thôi tham gia Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Giang Tuệ Minh – Phó Chủ tịch Thường trực CĐVCVN phát biểu tổng kết và bế mạc Hội nghị

Bế mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Giang Tuệ Minh – Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam đánh giá cao các ý kiến đóng góp xây dựng và hoàn thiện các tài liệu của các đại biểu, đồng thời tiếp thu để chỉ đạo các Ban chuyên môn tổng hợp, chỉnh sửa cho phù hợp. Đồng thời đề nghị các đồng chí ủy viên ban chấp hành tiếp tục phát huy tâm huyết, nhiệt tình, kiến thức và sự sáng tạo để đẩy mạnh hoạt động của các cấp công đoàn trong 6 tháng cuối năm 2020. Đồng chí cũng thay mặt lãnh đạo Công đoàn Viên chức Việt Nam cảm ơn sự đóng góp của Công đoàn Viên chức Thành phố Đà Nẵng nói chung, cá nhân đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Nhung nói riêng đối với hoạt động và sự phát triển của Công đoàn Viên chức Việt Nam trong những năm qua.

DVD


Thông báo