Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo - Chống dịch như chống giặc! Tiếp tục rà soát, hỗ trợ đoàn viên và người lao động theo quyết định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam!
Hội nghị CBCCVC Cơ quan Công đoàn Viên chức Việt Nam năm 2020
14:02 - 28/01/2021

Ngày 26/01/2021, Cơ quan Công đoàn Viên chức Việt Nam tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2020 dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Đông, UV BCH Tổng Liên đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực, Thủ trưởng Cơ quan Công đoàn Viên chức Việt Nam; đồng chí Phan Phương Hạnh, Bí thư Chi bộ, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam; đồng chí Phạm Văn Quân, Ủy viên BTV, Chánh Văn phòng, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Công đoàn Viên chức Việt Nam . Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Ngô Đức Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; tham dự Hội nghị có toàn thể cán bộ, công chức, người lao động của Cơ quan CĐVCVN.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe, thảo luận, góp ý kiến vào báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ công tác Cơ quan năm 2021; báo cáo tổng kết thi đua năm 2020; báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân Cơ quan năm 2020; báo cáo công tác cán bộ và thực hiện  chế độ, chính sách tại Cơ quan; báo cáo kết quả hoạt động tài chính Cơ quan; báo cáo hoạt động quỹ đời sống cơ quan năm 2020; báo cáo thực hiện Quy chế quản lý hành chính cơ quan; dự thảo Quy chế quản lý hành chính; ý kiến của các Ban và đề xuất kiến nghị những nội dung còn tồn tại, hạn chế để Thủ trưởng Cơ quan, Ban Chấp hành Công đoàn giải trình và có giải pháp thực hiện hiệu quả.

Đ/c Nguyễn Văn Đông, Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực, Thủ trưởng Cơ quan CĐVCVN giải đáp các kiến nghị của CBCCLĐ Cơ quan

Đồng chí Nguyễn Văn Đông, Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực, Thủ trưởng Cơ quan CĐVCVN đã tiếp thu, giải đáp những kiến nghị, đề xuất của cán bộ, công chức và người lao động liên quan đến các hoạt động chung của Cơ quan. Đồng thời giao nhiệm vụ giải quyết các công việc cho các Ban, các cá nhân liên quan để tham mưu giúp Thủ trưởng cơ quan tiến hành các nội dung cần thiết.

Đ/c Ngô Đức Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng LĐLĐVN phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Ngô Đức Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đánh giá cao những thành tích mà cán bộ, công chức và người lao động Cơ quan CĐVCVN đạt được trong năm 2020; Đồng chí nhấn mạnh, năm 2020, Cơ quan Công đoàn Viên chức Việt Nam đã hoàn thành công việc với khối lượng công việc lớn, yêu cầu cao, tinh thần đổi mới, đặc biệt và việc tham gia phòng, chống dịch Covid-19; Thủ trưởng và Công đoàn Cơ quan đã quan tâm xây dựng tập thể đoàn kết, nỗ lực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong Cơ quan. Đồng chí Ngô Đức Tuấn cũng chỉ rõ một số hạn chế mà Cơ quan cần tập trung khắc phục trong thời gian tới. Đồng thời, đồng chí Ngô Đức Tuấn đề nghị cán bộ, công chức và người lao động Cơ quan tiếp tục nhận thức sâu sắc về đặc thù, đặc điểm đối tượng đoàn viên người lao động mà CĐVCVN đang quản lý, đồng thời nêu lên một số khó khăn, thách thức đặt ra cho tổ chức công đoàn trong tình hình mới; Thủ trưởng Cơ quan Công đoàn Viên chức Việt Nam cần tiếp tục quan tâm phối hợp chặt chẽ với Công đoàn Cơ quan để chăm lo tốt hơn đến đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức và người lao động, tạo điều kiện tốt để cán bộ, công chức và người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2021…

Tại Hội nghị, cán bộ, công chức, lao động trong Cơ quan khen thưởng cho 03 tập thể, 10 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 03 tập thể, 14 cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020; tặng Giấy khen Công đoàn Cơ quan Công đoàn Viên chức Việt Nam cho 03 đồng chí.

BCH CĐ Cơ quan


Thông báo