Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Tân Sửu 2021!
Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ chín (khóa XII)
14:46 - 19/11/2019

Ngày 15/11/2019, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ Chín (khóa XII) dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn và đại diện Ban Tổ chức Trung ương, Ban Dân vận Trung ương.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Đồng chí Nguyễn Đình Khang cho biết, Hội nghị sẽ tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào 03 nội dung: Tờ trình về Quy chế thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc diện Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam quản lý tại các ban, đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn; Tờ trình về việc dừng ban hành “Hướng dẫn thí điểm đánh giá, xếp loại đoàn viên Công đoàn khu vực Nhà nước”; Tờ trình “Đề án đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”.

Thảo luận về Quy chế thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc diện Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN quản lý tại các ban, đơn vị trực thuộc Tổng LĐLĐVN, đại diện Ban Tổ chức Trung ương cùng các Ủy viên Đoàn Chủ tịch đã đóng góp nhiều nội dung để sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện Quy chế trước khi ban hành. Theo đó, nhiều ý kiến băn khoăn quy trình thi tuyển có thay thế quy trình 05 bước theo Quy định số 105-QĐ/TW của Trung ương hay không? Về vấn đề này, Thường trực Đoàn Chủ tịch nhận thấy theo Quy chế thi tuyển, quy trình thi tuyển chức vụ lãnh đạo quản lý gồm có 05 bước: Đảng đoàn thống nhất chủ trương, thống nhất tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình tổ chức thi tuyển; thông báo công khai, tiếp nhận, thẩm định hồ sơ; Đảng đoàn phê duyệt danh sách thí sinh tham gia thi tuyển; tổ chức thi tuyển; Đảng đoàn phê duyệt kết quả thi tuyển...

Toàn cảnh hội nghị

Các đại biểu dự Hội nghị cũng thống nhất dừng ban hành “Hướng dẫn thí điểm đánh giá, xếp loại đoàn viên công đoàn khu vực Nhà nước”, thay vào đó, ban hành Hướng dẫn bình xét đoàn viên công đoàn xuất sắc.

Về “Đề án đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” cũng ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp sâu sắc của các đại biểu. Các đại biểu đánh giá rất cao việc chuẩn bị của Thường trực Đoàn Chủ tịch TLĐLĐVN đối với Đề án này; đồng thời đóng góp nhiều nội dung liên quan của Đề án về một số vấn đề như: Hoạt động của Công đoàn ngành Trung ương, nguồn kinh phí công đoàn trong thời gian tới; cần thận trọng, nghiên cứu kỹ lưỡng, đánh giá được tác động đến hoạt động công đoàn; đảm bảo tính ổn định của hệ thống công đoàn; đồng thời phải xây dựng được đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên nghiệp; tầm quan trọng trong đổi mới về tổ chức. Sau khi tiếp thu các ý kiến của các Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Đảng đoàn, Thường trực Đoàn Chủ tịch sẽ tiếp tục xin ý kiến các chuyên gia để hoàn thiện, trình Bộ Chính trị, chậm nhất trong tháng 12/2019.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Khang giao Thường trực Đoàn Chủ tịch, Ban Tổ chức tiếp thu các ý kiến của các đại biểu và hoàn thiện đầy đủ các nội dung, trao đổi với các cơ quan chức năng, đảm bảo thực thi khi ban hành cũng như đảm bảo tính pháp lý hồ sơ đối với các nội dung nêu trên.

DVD


Thông báo