Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo - Chống dịch như chống giặc! Tiếp tục rà soát, hỗ trợ đoàn viên và người lao động theo quyết định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam!
Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Công đoàn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
15:29 - 16/07/2021

Ngày 15/7/2021, tại Hà Nội, Công đoàn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Công đoàn Bộ nhằm Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 và trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2020 được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Công đoàn Viên chức Việt Nam khen thưởng.

Đồng chí Phan Phương Hạnh và đồng chí Nguyễn Tuấn Linh trao Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho tập thể và các cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2020

Đồng chí Phan Phương Hạnh, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam và đồng chí Nguyễn Tuấn Linh, Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ VHTTDL đã đến dự và chỉ đạo Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Bộ, Ủy viên Ban Kiểm tra Công đoàn Bộ VHTTDL, các đồng chí Trưởng khối thuộc Công đoàn Bộ VHTTDL và đại diện các tập thể, các cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2020 được Công đoàn Viên chức Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khen thưởng.

Hội nghị đã nghe Báo cáo sơ kết hoạt động công đoàn Bộ VHTTDL 6 tháng đầu năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 và một số tham luận, ý kiến phát biểu đóng góp cho các hoạt động của Công đoàn Bộ của các đại biểu tham dự.

Trong Báo cáo sơ kết nêu rõ, 6 tháng đầu năm 2021, thực hiện phương châm hành động của Chính phủ là “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, khát vọng phát triển”, Bộ VHTTDL đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện những mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp theo hướng đổi mới cách thức tiếp cận và tư duy quản lý, với tinh thần chủ động, nghiêm túc, quyết liệt, linh hoạt, tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm để phát triển lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch 6 tháng đầu năm 2021 và giai đoạn 2021-2025 bước đầu đã thu được kết quả nhất định, tạo ra những thuận lợi rất cơ bản cho hoạt động của tổ chức Công đoàn Bộ VHTTDL.

Bên cạnh đó dịch bệnh Covid-19 bùng phát trở lại và có diễn biến phức tạp, số người lây nhiễm tại cộng đồng ở nhiều tỉnh, thành phố tăng cao ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống việc làm, thu nhập của cán bộ đoàn viên, người lao động cả nước nói chung và của ngành Văn hóa, thể thao và du lịch nói riêng.

Trước những thuận lợi và khó khăn, thách thức đó, được sự quan tâm chỉ đạo của Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ, Đảng ủy Bộ VHTTDL và Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam cũng như sự phối hợp chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền các đơn vị, Công đoàn Bộ đã triển khai tốt nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2021 với nhiều phong trào sôi nổi, nhiều nội dung hoạt động phong phú, có ý nghĩa thiết thực. Hoạt động Công đoàn Bộ VHTTDL thời gian qua đã bám sát chức năng nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, bám sát nhiệm vụ trọng tâm của Bộ và của Đảng ủy Bộ VHTTDL năm 2021. Các công đoàn trực thuộc đã tích cực triển khai các hoạt động, hưởng ứng chỉ đạo công đoàn cấp trên. Nhiều hoạt động ở cơ sở đã mang lại lợi ích thiết thực cho cơ quan, đơn vị và cho đoàn viên công đoàn; góp phần nâng cao uy tín, vị thế của tổ chức công đoàn trong tình hình hiện nay.

Trao Giải thưởng “Gương mặt của năm 2020” của Ban chấp hành Công đoàn viên chức Việt Nam

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phan Phương Hạnh, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam và đồng chí Nguyễn Tuấn Linh, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ VHTTDL đã biểu dương, đánh giá cao và ghi nhận những thành tích của Công đoàn Bộ VHTTDL đã đạt được trong  6 tháng đầu năm 2021. Các đồng chí đều khẳng định những kết quả hoạt động của Công đoàn Bộ trong 6 tháng đầu năm 2021 rất nổi bật, nhiều hoạt động đã đi vào chiều sâu, nhiều phong trào thi đua sôi nổi, nhiều nội dung hoạt động phong phú, có ý nghĩa thiết thực. Công đoàn Bộ VHTTDL đã thực hiện rất tốt công tác tuyên truyền về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, đoàn viên, làm tốt công tác xã hội, từ thiện, hiến máu nhân đạo và ủng hộ công tác, phòng chống dịch bệnh .....     Nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021 của Công đoàn Bộ VHTTDL, đồng chí Phan Phương Hạnh và đồng chí Nguyễn Tuấn Linh nhấn mạnh trong thời gian tới Công đoàn Bộ VHTTDL cần quan tâm chỉ đạo các công đoàn cơ sở trực thuộc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới cho cán bộ đoàn viên bằng các hình thức phù hợp. Chỉ đạo các công đoàn cơ sở vận động cán bộ, đoàn viên chủ động quyết liệt trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, thực hiện nghiêm chỉ thị của Đảng và Nhà nước về phòng chống dịch để bảo vệ sức khỏe cán bộ, công chức, viên chức, người lao động an toàn thực hiện nhiệm vụ. Tích cực vận động cán bộ, đoàn viên công đoàn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong tham mưu, nghiên cứu xây dựng chính sách, pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, đặc biệt tích cực tham mưu trong việc tổ chức các hoạt động thiết thực vì lợi ích của đoàn viên. Ban Chấp hành Công đoàn Bộ VHTTDL cần có phương án đề xuất với Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ, Đảng ủy Bộ VHTTDL và Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam về nhân sự lãnh đạo Công đoàn Bộ để chuẩn bị tổ chức Đại hội Công đoàn Bộ VHTTDL nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Trao Cờ thi đua của Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam cho hai tập thể

Tại Hội nghị, nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2020 đã được trao tặng Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Cờ thi đua, Bằng khen của Công đoàn Viên chức Việt Nam, 4 cá nhân được tặng Giải thưởng “Gương mặt của năm 2020”...

                                                                                                HUY TOẢN


(GMT+7)
RSS

Thông báo