Nhiệt liệt chào mừng đại hội công đoàn các cấp, tiến tới đại hội VI Công đoàn Viên chức Việt Nam và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Nhiệm kỳ 2023-2028
Hội nghị Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Viên chức Việt Nam Lần thứ Mười, nhiệm kỳ 2018 - 2023
16:29 - 06/01/2023

Ngày 03/01/2022, Hội nghị Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ Mười, nhiệm kỳ 2018-2023 đã diễn ra dưới sự chủ trì của đồng chí Hoàng Bảo Trung, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức – Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Viên chức Việt Nam. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam; tham dự có đồng chí Trần Thị Kim Anh, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam và các đồng chí ủy viên ủy ban kiểm tra.

Theo báo cáo năm 2022 do đồng chí Phạm Thị Thu Thủy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Viên chức Việt Nam báo cáo, mặc dù đầu năm dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp trên phạm vi toàn quốc, tuy nhiên ủy ban kiểm tra các cấp Công đoàn Viên chức Việt Nam đã khắc phục khó khăn và tiến hành được 275 cuộc kiểm tra chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam; 314 cuộc kiểm tra việc thu, phân phối, sử dụng, quản lý tài chính tài sản công đoàn; 40 cuộc giám sát chuyên đề, trong đó tập trung giám sát chi hỗ trợ covid-19 và các hoạt động chăm lo Tết nguyên đán Nhâm Dần cho đoàn viên. Qua công tác kiểm tra đã góp phần giúp ban chấp hành, ban thường vụ công đoàn các cấp tăng cường chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức công đoàn.

Hội nghị đã nghe và thảo luận, góp ý vào dự thảo Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2023, chương trình công tác năm 2023; dự thảo Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2023. Các ý kiến thảo luận đều thống nhất cao với 2 dự thảo báo cáo và tập trung góp ý, bổ sung hoạt động của ủy ban kiểm tra năm 2022, cũng như năm 2023 nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động công đoàn và thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội công đoàn các cấp.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Đông đánh giá cao dự thảo báo cáo, đã ngắn gọn, rõ ràng, có những phân tích, nhận định sâu, chỉ rõ những ưu điểm, hạn chế, tồn tại trong việc thực hiện Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị, các quy định của công đoàn tại các công đoàn trực thuộc Công đoàn Viên chức Việt Nam, trong báo cáo đã nêu rõ trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trên cả nước nên đã ảnh hưởng đến hoạt động công đoàn nói chung, trực tiếp ảnh hưởng đến công tác kiểm tra, giám sát nói riêng, ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp đã có những giải pháp, cách làm phù hợp với thực tế để đáp ứng yêu cầu, kế hoạch kiểm tra đã đề ra. Đồng chí cũng nhất trí với các kiến nghị, đề xuất, kế hoạch công tác năm 2022 của Ủy ban Kiểm tra và gợi mở một số nội dung, định hướng trong công tác kiểm tra, giám sát trong thời gian sắp tới. Đồng thời yêu cầu ủy ban kiểm tra hoàn thiện báo cáo để trình Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ Mười hai Công đoàn Viên chức Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2018-2023.

Viết Đoàn

 


Thông báo