nhiệt liệt chào mừng đại hội đại biểu lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 Đảng bộ Khối các cơ quan trung ương!
Hội nghị Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Viên chức Việt Nam Lần thứ năm, nhiệm kỳ 2018 - 2023
09:08 - 14/07/2020

Ngày 09/7/2020, tại Cơ quan Công đoàn Viên chức Việt Nam, Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Viên chức Việt Nam đã tổ chức Hội nghị lần thứ năm, nhiệm kỳ 2018 – 2023. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Giang Tuệ Minh - Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam; đồng chí Nguyễn Văn Đông - Ủy viên Ban Chấp hành TLĐ LĐVN, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam, đồng chí Phan Phương Hạnh - Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam.

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị đã nghe và thảo luận bản dự thảo Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2020, chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2020. Các ý kiến thảo luận đều thống nhất cao với dự thảo báo cáo và tập trung góp ý, bổ sung hoạt động của Ủy ban Kiểm tra 6 tháng cuối năm 2020. Trong 6 tháng đầu năm 2020, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã tiến hành được 69 cuộc kiểm tra chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam; 89 cuộc kiểm tra việc thu, phân phối, sử dụng, quản lý tài chính tài sản công đoàn và tham gia giải quyết cùng cơ quan chuyên môn 02 đơn khiếu nại, tố cáo. Qua công tác kiểm tra đã góp phần giúp ban chấp hành, ban thường vụ công đoàn các cấp tăng cường chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức công đoàn.

Đồng chí Nguyễn Văn Đông, Ủy viên BCH TLĐ LĐVN, Phó Chủ tịch CĐVCVN phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Đông thay mặt Thường trực Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam đánh giá cao dự thảo báo cáo, đã ngắn gọn, rõ ràng, có những phân tích, nhận định sâu, chỉ rõ những ưu điểm, hạn chế, tồn tại trong việc thực hiện Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị, các quy định của công đoàn tại các công đoàn trực thuộc Công đoàn Viên chức Việt Nam, tuy nhiên trong báo cáo cần nêu rõ trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trên cả nước những tháng đầu năm nên đã ảnh hưởng đến hoạt động công đoàn nói chung, trực tiếp ảnh hưởng đến công tác kiểm tra, giám sát nói riêng, tuy nhiên, ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp đã có những giải pháp, cách làm phù hợp với thực tế để đáp ứng yêu cầu, kế hoạch kiểm tra đã đề ra. Đồng chí cũng nhất trí với các kiến nghị, đề xuất, kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2020 của Ủy ban Kiểm tra và gợi mở một số nội dung, định hướng trong công tác kiểm tra, giám sát  trong thời gian sắp tới. Đồng thời yêu cầu Ủy ban Kiểm tra hoàn thiện báo cáo để trình Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam.

Mai Nguyễn


Thông báo