Tích cực hưởng ứng Cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức "Trung thành - Trách nhiệm - Liêm chính - Sáng tạo"
Hướng dẫn công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của các cấp công đoàn Công đoàn Viên chức Việt Nam
2022-07-28 10:57:14

Ký hiệu

 270/HD-CĐVC

Ngày ban hành

 25/7/2022

Loại văn bản

Hướng dẫn

Cơ quan ban hành

 Công đoàn Viên chức Việt Nam

Người ký

 Nguyễn Văn Đông

Trích yếu

Hướng dẫn công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của các cấp công đoàn Công đoàn Viên chức Việt Nam

Tệp đính kèm

Phụ lục Hướng dẫn 270

 

.


(GMT+7)
RSS

Thông báo