Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo - Chống dịch như chống giặc! Tiếp tục rà soát, hỗ trợ đoàn viên và người lao động theo quyết định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam!
Kết quả Cuộc thi "Nghị quyết Đại hội Đảng và hành động của chúng ta" Tuần thứ Ba
16:53 - 01/06/2021

.


(GMT+7)
RSS

Thông báo