thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!
Khối thi đua Công đoàn ngành và tương đương ký kết giao ước thi đua năm 2020
08:51 - 20/05/2020

Chiều ngày 18/5/2020, tại trụ sở Công đoàn ngành Y tế, Công đoàn Viên chức tỉnh Tây Ninh đã tham gia ký kết giao ước thi đua năm 2020. Tham dự có các đồng chí lãnh đạo Công đoàn ngành và tương đương.

Nội dung ký kết giao ước thi đua khối gồm các trọng tâm như: Tổ chức các hoạt động tuyên truyền chào mừng Đại hội Đảng các cấp. Tuyên truyền vận động đoàn viên thực hiện tốt Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.Tuyên truyền nội dung bộ luật lao động sửa đổi; Vận động cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của tỉnh và tổ chức công đoàn; nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; Phát động các phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp và các ngày lễ lớn năm 2020 trong đó chú trọng phát động các phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” gắn với các Cuộc vận động do tỉnh và Công đoàn phát động; Tổ chức tốt hội nghị biểu dương CNVCLĐ điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua; tổng kết phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” trong  nữ CNVCLĐ giai đoạn 2010-2020; Tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công đoàn cho đội ngũ cán bộ chủ chốt các CĐCS. Phát động và triển khai có hiệu quả các hoạt động Tháng Công nhân, Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động; Chỉ đạo, hướng dẫn các CĐCS phối hợp với chuyên môn tổ chức tốt Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và Hội nghị Người lao động; tổ chức các hoạt động giám sát việc thực hiện pháp luật lao động; kiểm tra chấp hành Điều lệ và tài chính công đoàn; Tập trung thực hiện tốt 02 chương trình trọng tâm do Nghị quyết Đại hội IX Công đoàn tỉnh Tây Ninh  đề ra, đó là: “Chương trình hoạt động chăm lo lợi ích cho đoàn viên và người lao động” và “Chương trình nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp”; Tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống cho cán bộ, đoàn viên; Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở; Thực hiện tốt thu kinh phí, đoàn phí công đoàn; thu tiết giảm theo Nghị quyết 9C của Tổng Liên đoàn và thu kinh phí công đoàn khu vực sản xuất kinh doanh qua ngân hàng Viettin Bank.

Hội nghị đã tập trung thảo luận thống nhất với các nội dung, bảng điểm thi đua và ký kết giao ước thi đua năm 2020 giữa các đơn vị trong khối thi đua. Từ đó làm cơ sở cho việc bình xét thi đua và khen thưởng vào cuối năm.

Quốc Tiến


(GMT+7)
RSS

Thông báo