Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!
Kiểm tra Công đoàn Cơ quan Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam
13:14 - 05/06/2020

Ngày 28-5/2020, tại Hà Nội, Đoàn Kiểm tra Công đoàn Viên chức Việt Nam, do đồng chí Lê Thị Thu Hà - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Viên chức Việt Nam làm Trưởng đoàn kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và quản lý, sử dụng tài chính công đoàn tại Công đoàn cơ quan T.Ư Hội CCB Việt Nam (Công đoàn T.Ư Hội). Các đồng chí Ủy viên BCH Công đoàn T.Ư Hội tham gia cuộc kiểm tra.

Qua kiểm tra cho thấy, các năm 2019, 2020, Công đoàn T.Ư Hội chấp hành tốt các quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam, luôn bám sát hướng dẫn, chỉ đạo của CĐVC Việt Nam, của Đảng uỷ cơ quan, cùng với tinh thần trách nhiệm của tập thể BCH, sự tạo điều kiện về mọi mặt của chính quyền cơ quan, đơn vị, BCH triển khai và thực hiện đầy đủ các văn bản, Nghị quyết của Công đoàn cấp trên, ban hành đầy đủ các Quy chế làm việc của BCH, Ủy ban kiểm tra; làm tốt công tác phát triển đoàn viên, 100% người lao động là đoàn viên công đoàn; hằng năm thực hiện đánh giá xếp loại tổ công đoàn và đoàn viên công đoàn. Công đoàn cơ quan thực hiện tốt chức năng của tổ chức công đoàn, tổ chức cho đoàn viên tham gia tích cực các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao do Công đoàn cấp trên tổ chức...

Công tác quản lý và sử dụng tài chính công đoàn chấp hành tốt các quy định như: Thực hiện thu đoàn phí, trích nộp 2% kinh phí công đoàn kịp thời, đẩy đủ, đúng quy định; quản lý và sử dụng tài chính tiết kiệm, hiệu quả, đúng nguyên tắc, chế độ; chủ yếu tập trung cho hoạt động phong trào của cơ sở, thăm hỏi đoàn viên...

Thông qua việc kiểm tra đã giúp Công đoàn T.Ư Hội bám sát triển khai hoạt động Công đoàn tốt hơn và bổ sung định hướng kịp thời những vướng mắc trong quá trình tổ chức, thực hiện. Qua đó, Công đoàn T.Ư Hội tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Công đoàn, động viên khuyến khích đoàn viên tích cực tham gia các phong trào thi đua, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Tin và ảnh:Thu Hải, Hải Anh


(GMT+7)
RSS

Thông báo